1
00:01:58,221 --> 00:02:02,750
Hele, zbývá ti jen jeden den.
Chceš se tady procházet?

2
00:02:03,460 --> 00:02:08,591
Tunel lorda Aka má dvě šachty.
V chrámu Rajabadinů a tady.

3
00:02:08,591 --> 00:02:12,034
Chci zjistit, proč to Ubon udělal.

4
00:02:12,034 --> 00:02:16,370
Počkej. Když to budeš vědět,
tak tvůj život ušetří?

5
00:02:16,370 --> 00:02:22,481
Ne. Ale chci jí dokázat,
že lord Ak Ubon miloval.

6
00:02:24,033 --> 00:02:28,064
Radši bys měl přemýšlet,
jak se můžeš zachránit.

7
00:02:29,608 --> 00:02:33,442
Na to už je pozdě. Každopádně

8
00:02:34,116 --> 00:02:39,078
jí musím splatit,
že jsem ji zaklel a uvěznil.

9
00:02:39,078 --> 00:02:43,392
Já jsem jí to způsobil.

10
00:02:44,179 --> 00:02:46,629
Moment. Řekl jsi "zaklel"?

11
00:02:46,629 --> 00:02:50,549
Jestli je to kletba,
musí se dát zlomit.

12
00:02:50,549 --> 00:02:52,692
Jak to myslíš?

13
00:02:52,692 --> 00:02:57,301
Jestli lord Ak Ubon zaklel,

14
00:02:57,301 --> 00:03:02,634
jsem si jistý,
že ta kletba jde zlomit.

15
00:03:03,034 --> 00:03:06,759
To nejde, Chede.
Národní poklad potřebuje strážce.

16
00:03:06,759 --> 00:03:09,698
Tohle nejde, tamto nejde!
Seš můj kámoš,

17
00:03:09,698 --> 00:03:12,500
nebudu se dívat,
jak se ženeš do záhuby!

18
00:03:14,058 --> 00:03:16,228
Na něco přijdu.

19
00:03:16,228 --> 00:03:18,867
Chede, kam jdeš?

20
00:03:18,867 --> 00:03:23,052
Když to nepůjde jinak,
tak ji zničím.

21
00:03:29,924 --> 00:03:33,621
Chcete kouzlo
proti pomstychtivým duchům?

22
00:03:34,194 --> 00:03:35,681
Ano, svatý otče.
........