1
00:00:05,015 --> 00:00:09,897
JACK RYAN
1x07 - The Boy

2
00:00:10,193 --> 00:00:12,882
Překlad: gongis, Zira
Korekce: Lucifrid, KevSpa

3
00:00:13,412 --> 00:00:16,500
www.edna.cz/jack-ryan

4
00:00:25,100 --> 00:00:27,835
ÚSTŘEDÍ CIA
LANGLEY, VIRGINIE

5
00:00:45,074 --> 00:00:47,504
- Vítej zpátky.
- Díky.

6
00:01:02,043 --> 00:01:03,892
Ryane.

7
00:01:10,640 --> 00:01:14,368
- Vyspal ses trochu? - Jo, pár hodin.
- O manželku je postaráno? - Jo.

8
00:01:14,481 --> 00:01:17,071
Je s dcerami v bezpečném
domě v Annandale.

9
00:01:17,206 --> 00:01:19,470
Skvěle. Lokace se potvrdila.

10
00:01:19,566 --> 00:01:23,353
Máme satelitní snímky
a zařizujeme nepřetržité sledování.

11
00:01:23,577 --> 00:01:27,048
Stále čekáme na vizuální potvrzení,
že tam Sulejman je,

12
00:01:27,241 --> 00:01:31,579
ale prezident je připraven
spustit operaci.

13
00:01:33,753 --> 00:01:36,267
JSOC připravují plán útoku.

14
00:01:38,501 --> 00:01:40,243
Dobrá práce, pánové.

15
00:01:48,375 --> 00:01:50,415
<i>Úderný tým na místě.</i>

16
00:01:51,345 --> 00:01:53,165
Jdeme dovnitř.

17
00:01:54,996 --> 00:01:56,743
Akce.

18
00:02:03,164 --> 00:02:04,884
Doprava.

19
00:02:14,203 --> 00:02:16,454
Hlídat nalevo, vyčistit vpravo.

20
00:02:17,782 --> 00:02:21,798
- Nepřítel dole. Přesun do ložnice cíle.
- Přesun do ložnice cíle.

21
00:02:23,580 --> 00:02:25,446
Otevřít.

22
00:02:26,571 --> 00:02:29,290
- Vstávej, zmrde!
- Pohyb! Hned!

23
........