1
00:00:06,150 --> 00:00:07,951
A co ta Marin Calhounová...

2
00:00:07,976 --> 00:00:09,026
kde je teď?

3
00:00:09,036 --> 00:00:10,926
Máme důvod se domnívat,

4
00:00:10,936 --> 00:00:13,070
že její tělo bylo vyhozeno
do jezera blízko Mosswoodu.

5
00:00:13,080 --> 00:00:14,377
Kde jste získali tu stopu?

6
00:00:14,387 --> 00:00:15,968
Od bývalé členky Mosswoodu.

7
00:00:15,968 --> 00:00:17,481
Nazývají ho purpurovým jezerem.

8
00:00:17,482 --> 00:00:19,491
Šla jsem na policii.
Podala jsem výpověď.

9
00:00:19,502 --> 00:00:22,372
To je zvláštní... Jste druhý
člověk za dva dny,

10
00:00:22,381 --> 00:00:23,572
co hledá tuhle pásku.

11
00:00:23,581 --> 00:00:25,048
Vzal ji.

12
00:00:25,059 --> 00:00:27,352
Včera umístili Juliana na samotku.

13
00:00:27,361 --> 00:00:29,421
Snažila jsem se ho navštívit,
ale nechce mě vidět.

14
00:00:29,431 --> 00:00:32,121
- Odmítá to.
- Tahle věc s Glenem Fisherem.

15
00:00:32,130 --> 00:00:34,521
Byl jsem v Mosswoodu jednou
nebo dvakrát. Víc nic.

16
00:00:34,531 --> 00:00:36,317
Vypadá to, že vypršel čas,

17
00:00:36,342 --> 00:00:38,317
kdy jsme si tě tu mohli nechat.

18
00:00:39,442 --> 00:00:41,442
- Měla bys ho pojmenovat.
- Proč?

19
00:00:41,451 --> 00:00:44,267
Vychováme ho... všichni dohromady.

20
00:00:44,278 --> 00:00:47,214
Až ho obětujeme... uvolnění.

21
00:00:47,342 --> 00:00:50,491
Vychovala jsem Juliana.
Jsem jeho matka

22
00:00:50,501 --> 00:00:52,421
a nic tak triviálního jako biologie

23
00:00:52,432 --> 00:00:54,342
na tom nic nezmění.

........