1
00:00:55,770 --> 00:01:00,673
<i>Toto sú hriešne malé tajomstvá ako byť bohatým.</i>

2
00:01:00,675 --> 00:01:03,877
<i>Nie je to o peniazoch.</i>

3
00:01:03,879 --> 00:01:06,612
<i>Je to o tom, ako vás ľudia vidia.</i>

4
00:01:06,614 --> 00:01:09,950
<i>Ako sa vidíš ty sám.</i>

5
00:01:09,952 --> 00:01:12,686
<i>Kašľať peniaze.</i>

6
00:01:12,688 --> 00:01:18,595
<i>Pre deti ako je Joe Hunt a ja, byť bohatým je o rešpekte.</i>

7
00:01:21,281 --> 00:01:24,028
Podľa skutočnej udalosti.

8
00:01:24,233 --> 00:01:25,832
<i>Moje meno je Dean Karney.</i>

9
00:01:25,834 --> 00:01:29,703
<i>Vyrastal som s rodičmi, ktorí boli v strednej triede.</i>

10
00:01:29,705 --> 00:01:31,537
<i>opak bohatých.</i>

11
00:01:31,539 --> 00:01:32,739
<i>Ale, chceli pre mňa to najlepšie</i>

12
00:01:32,741 --> 00:01:34,707
<i>preto naškriabali spolu školné aby ma poslali...</i>

13
00:01:34,709 --> 00:01:38,311
<i>na tú najlepšiu strednú školu v Los Angeles.</i>

14
00:01:38,313 --> 00:01:40,781
<i>Harvard škola pre chlapcov...</i>

15
00:01:40,783 --> 00:01:42,281
<i>kde som po prvýkrát stretol Joea...</i>

16
00:01:42,283 --> 00:01:44,984
<i>vzdelané dieťa bez kamarátov.</i>

17
00:01:44,986 --> 00:01:48,788
<i>Jedinú vec, ktorú sme mali spoločnú bolo, že ani jeden z nás nezapadal.</i>

18
00:01:48,790 --> 00:01:51,391
<i>Už skôr som sa naučil, že kľúčom je predstierať to...</i>

19
00:01:51,393 --> 00:01:53,659
<i>dokým to nedosiahneš.</i>

20
00:01:53,661 --> 00:01:56,329
<i>Používal som svoj šarm, humor a päsťačku...</i>

21
00:01:56,331 --> 00:01:58,432
<i>na vyrazenie si so synmi filmových hviezd.</i>

22
00:01:58,434 --> 00:02:01,534
<i>CEOs, skutočné privilégium.</i>

23
00:02:01,536 --> 00:02:04,237
<i>Hral som to perfektne.</i>

24
00:02:04,239 --> 00:02:06,005
<i>Časom keď som mal 25...</i>

25
00:02:06,007 --> 00:02:09,810
<i>Podpísal som zmluvu v hodnote štvrť miliardy dolárov.</i>

........