1
00:00:01,076 --> 00:00:03,676
TENTO PŘÍBĚH JE INSPIROVÁN
SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI.

2
00:00:03,744 --> 00:00:06,238
POSTAVY, UDÁLOSTI, MÍSTA
A DIALOGY JSOU UPRAVENÉ

3
00:00:06,286 --> 00:00:08,286
NEBO SMYŠLENÉ PRO DRAMATICKÉ ÚČELY.

4
00:00:09,018 --> 00:00:10,347
<i>V minulých dílech...</i>

5
00:00:10,408 --> 00:00:12,961
<i>Věříme, že největšími zloději na světě</i>

6
00:00:13,049 --> 00:00:15,768
<i>a nejhoršími teroristy
jsou dnes Američané.</i>

7
00:00:15,816 --> 00:00:19,937
<i>Bin Ládin už takhle vyhrožoval i dřív,
ale tentokrát udal časový rámec,</i>

8
00:00:19,983 --> 00:00:24,448
<i>když řekl, že k jakémukoli aktu násilí
dojde v příštích několika týdnech.</i>

9
00:00:27,522 --> 00:00:29,421
Deb Fletcherová, šéfka centrály.

10
00:00:29,997 --> 00:00:33,515
Zdravím. Přijďte za mnou,
až skončíte. Jsem o patro výš.

11
00:00:36,318 --> 00:00:39,004
- Hraješ naši skladbu?
- To je naše skladba?

12
00:00:39,661 --> 00:00:41,445
Hraješ naši písničku.

13
00:00:43,452 --> 00:00:45,024
Vítej doma.

14
00:00:45,154 --> 00:00:47,693
Cením si toho,
že sis se mnou znova vyšla,

15
00:00:47,754 --> 00:00:49,944
když jsem to minule musel zrušit.

16
00:00:50,178 --> 00:00:52,784
FBI měla u centrály Alec
dva styčné agenty.

17
00:00:52,838 --> 00:00:54,967
<i>Útvaru CIA, který sledoval bin Ládina.</i>

18
00:00:55,027 --> 00:00:59,120
<i>Měli být o všem informováni, aby mohli
podávat hlášení Johnu O'Neillovi.</i>

19
00:00:59,214 --> 00:01:01,085
Schovejte to.
Všechno zakrýt.

20
00:01:01,357 --> 00:01:02,941
Pane, celá věc funguje tak,

21
00:01:02,994 --> 00:01:07,097
že vy nám ukážete, co máte, a pak se
pobavíme o tom, jestli se nás to týká.

22
00:01:07,144 --> 00:01:10,122
Máte hromadu informací,
které odmítáte sdílet s mými agenty.
........