1
00:00:06,100 --> 00:00:08,900
ZIMA

2
00:00:13,200 --> 00:00:15,600
<i>Latinská Ameriko,</i>

3
00:00:15,600 --> 00:00:18,600
<i>ohrožuje nás nový virus.</i>

4
00:00:18,600 --> 00:00:22,900
<i>Není to Rudá chřipka
nebo záhadná "Rudá sněť".</i>

5
00:00:23,800 --> 00:00:28,000
<i>Ten virus je mnohem
nebezpečnější.</i>

6
00:00:28,000 --> 00:00:30,100
<i>A pochází ze severu.</i>

7
00:00:31,000 --> 00:00:34,400
<i>Uplynuly tři roky
od hladomoru,</i>

8
00:00:34,400 --> 00:00:38,600
<i>a Americké impérium
chce obnovit Status quo.</i>

9
00:00:39,200 --> 00:00:41,400
<i>S nimi na vrcholu,</i>

10
00:00:41,400 --> 00:00:44,100
<i>a s námi při zemi.</i>

11
00:00:45,100 --> 00:00:47,000
<i>Ale přátelé,</i>

12
00:00:47,000 --> 00:00:49,800
<i>teď máme hlas.</i>

13
00:00:49,800 --> 00:00:54,600
<i>Je na čase ukázat
světu naše místo.</i>

14
00:00:54,600 --> 00:01:00,300
<i>Učiníme z našeho kontinentu
báječný a svobodný národ.</i>

15
00:01:08,000 --> 00:01:09,800
Nebudu pryč dlouho.

16
00:01:11,000 --> 00:01:13,000
<i>Lidé Kolumbie,</i>

17
00:01:13,000 --> 00:01:15,800
<i>je čas se bránit.</i>

18
00:01:15,800 --> 00:01:19,600
<i>Budeme se bránit.</i>

19
00:01:22,549 --> 00:01:25,150
A takhle začala válka.

20
00:01:26,120 --> 00:01:28,856
Athény a Sparta mezi sebou
bojovali během moru,

21
00:01:28,856 --> 00:01:32,052
který vyhladil většinu populace.
Zní vám to povědomě?

22
00:01:27,766 --> 00:01:31,432
{\an8} MAHAN HALL, VOJENSKÁ AKADEMIE USA
ANNAPOLIS, MARYLAND

23
00:01:34,040 --> 00:01:36,530
Ale válka přinesla jen
........