1
00:00:50,689 --> 00:00:52,025
Je to pitomá hra.

2
00:00:54,829 --> 00:00:56,529
Protože jsem v ní lepší?

3
00:00:56,644 --> 00:00:59,260
Jestli tě porazím znovu,
uděláš za mě pěstní kliky.

4
00:00:59,311 --> 00:01:02,100
Tvoje slabé ručičky
potřebují cvičit, ne moje.

5
00:01:02,150 --> 00:01:05,600
Lej Kchung říká, že ostrá mysl dokáže
stejně rychle řezat jako ostrý nůž.

6
00:01:05,666 --> 00:01:09,750
Jü-Tchi nám zase říkal, že Iron Fist
musí udeřit své nepřátele jako sokol,

7
00:01:09,769 --> 00:01:13,087
- bez slitování a bez váhání.
- Iron Fist chrání Kchun-Lun.

8
00:01:13,100 --> 00:01:16,110
Nechrání jen brány,
ale zabíjí i naše nepřátele.

9
00:01:16,251 --> 00:01:21,514
- Zabíjí je? To nevím, jestli zvládnu.
- Ani když to bude Ruka?

10
00:01:21,632 --> 00:01:23,885
Až budu Iron Fist,
všechny je zničím.

11
00:01:24,212 --> 00:01:26,993
Co když se k Ruce připojím,
zabil bys mě?

12
00:01:27,015 --> 00:01:29,475
Jistě, že ne. Jsme bratři.

13
00:01:29,536 --> 00:01:32,664
Pokud bys, Davosi, byl Iron Fist
a Daniel by byl Ruka,

14
00:01:32,825 --> 00:01:35,337
udeřil bys ho bez rozmyšlení.

15
00:01:35,672 --> 00:01:37,719
Proto se nikdy nepostavíš Šou-Laovi.

16
00:01:37,739 --> 00:01:41,274
Soucit je tvojí slabostí,
nedostatek charakteru.

17
00:01:42,139 --> 00:01:44,808
Iron Fist musí být nad všemi ostatními.

18
00:01:44,845 --> 00:01:49,600
Cudný a čistý. Bez manželky,
rodiny či přátel.

19
00:01:52,186 --> 00:01:54,501
S praxí přichází mistrovství.

20
00:01:55,965 --> 00:01:57,977
S mistrostvím přichází vědění.

21
00:01:59,579 --> 00:02:01,373
S věděním přichází síla.

22
00:02:01,487 --> 00:02:05,297
- Čím se snažíš stát?
- Věčným Iron Fistem.
........