1
00:00:37,028 --> 00:00:40,368
Bereš si, Ethane, Julii
za svou právoplatnou manželku?

2
00:00:41,032 --> 00:00:42,073
Ano.

3
00:00:42,079 --> 00:00:47,106
Slibuješ, že ji budeš milovat,
ctít a ochraňovat?

4
00:00:47,191 --> 00:00:48,191
Ano.

5
00:00:48,775 --> 00:00:52,837
Chránit ji před známými
i neznámými hrozbami?

6
00:00:52,978 --> 00:00:55,568
Lhát jí a klamat?

7
00:00:55,574 --> 00:00:57,591
- Cože?
- Vést dvojí život.

8
00:00:57,597 --> 00:01:01,935
Nezabránit jejímu únosu.
Vymazat její totožnost.

9
00:01:01,996 --> 00:01:05,568
Nutit jí skrývat se.
Vzít jí všechno, co znala.

10
00:01:05,593 --> 00:01:08,440
- Dost.
- V sobeckém, marném a chabém pokusu...

11
00:01:08,480 --> 00:01:11,891
- Dost.
- ... zatajit svou pravou identitu.

12
00:01:11,923 --> 00:01:13,165
Přestaňte prosím.

13
00:01:13,171 --> 00:01:15,691
A, ty Julie, přijímáš...

14
00:01:15,697 --> 00:01:16,775
Nedělej to.

15
00:01:16,838 --> 00:01:17,838
Ano.

16
00:01:18,471 --> 00:01:19,471
Ne.

17
00:01:20,908 --> 00:01:22,699
Měl jsi mě zabít, Ethane.

18
00:01:30,408 --> 00:01:33,428
<i>BELFAST</i>

19
00:01:51,437 --> 00:01:53,671
<i>Co osud šeptá válečníkovi?</i>

20
00:01:54,359 --> 00:01:55,551
<i>Blíží se bouře.</i>

21
00:01:56,287 --> 00:01:58,155
<i>A co odpoví válečník?</i>

22
00:02:00,688 --> 00:02:02,144
<i>Já jsem ta bouře.</i>

23
00:02:21,467 --> 00:02:23,295
<i>Homérova odysea.</i>

........