1
00:00:02,651 --> 00:00:05,686
Jak jistí si musíme být?

2
00:00:05,800 --> 00:00:09,961
Vážení, já stát před rozhodnutím,

3
00:00:10,847 --> 00:00:13,933
zda vzít,
či nevzít někomu život...

4
00:00:14,111 --> 00:00:18,135
A nezapomeňte,
že dnes je to ve vašich rukou.

5
00:00:18,323 --> 00:00:21,441
Potřeboval bych
si být naprosto jistý.

6
00:00:22,275 --> 00:00:24,569
Kdybych já měl někoho zabít?

7
00:00:25,382 --> 00:00:27,687
Musel by mi to podepsat
sám Bůh na zlatém papíře.

8
00:00:28,531 --> 00:00:30,606
Proto se ptám...

9
00:00:32,744 --> 00:00:35,893
Jak moc jistí si potřebujete být?

10
00:00:36,049 --> 00:00:38,030
V MINULÝCH DÍLECH...

11
00:00:38,062 --> 00:00:40,022
Začal mi vyprávět příběh.

12
00:00:40,053 --> 00:00:43,327
Říkal, že je můj syn Henry.
Adoptovaný.

13
00:00:45,319 --> 00:00:48,332
Založil jsi ten požár v nemocnici?

14
00:00:48,541 --> 00:00:51,596
Když v tom povídá:
"Slyšel sem to, tati."

15
00:00:52,555 --> 00:00:54,620
Musíme jít. Do lesa.

16
00:00:54,682 --> 00:00:56,883
Schizma začíná být
opět hlasitější, Henry.

17
00:00:56,903 --> 00:00:59,990
Do této úrovně
nenarostlo celá desetiletí.

18
00:01:00,918 --> 00:01:02,117
Slyšíš to?

19
00:01:03,963 --> 00:01:06,111
Musíme jít.
Musíme jít do lesa.

20
00:01:06,131 --> 00:01:07,278
Co jsi zač?

21
00:01:07,299 --> 00:01:12,419
Ten důvod, to pošpinění,
ta kletba našeho města.

22
00:01:12,440 --> 00:01:15,443
Zlo tě následuje,
kamkoliv se vydáš.

23
........