1
00:00:18,760 --> 00:00:21,120
<i>Nic nekončí, aniž by
začalo něco nového.</i>

2
00:00:21,680 --> 00:00:25,460
<i>A stejně tak začátky
nevyhnutelně směřují ke konci.</i>

3
00:00:30,440 --> 00:00:32,980
<i>Je to jako dvě
strany jedné mince.</i>

4
00:00:33,120 --> 00:00:35,160
<i>Ve všem je dualita.</i>

5
00:00:35,410 --> 00:00:39,320
<i>Noc a den, válka
a mír, láska a nenávist,</i>

6
00:00:39,440 --> 00:00:43,020
<i>Rhythm and Blues, ty a já.</i>

7
00:00:55,760 --> 00:00:59,240
<i>Ale takové síly nemusí
být navždy opačné.</i>

8
00:00:59,420 --> 00:01:03,360
<i>Stejně jako jin a jang.
Není to statický symbol.</i>

9
00:01:04,080 --> 00:01:06,840
<i>Vztahy se vždy vyvíjí.</i>

10
00:01:08,520 --> 00:01:12,680
<i>Štveme se, testujeme se,
inspirujeme se navzájem.</i>

11
00:01:13,120 --> 00:01:18,400
<i>Někdy spolupracujeme.
Jindy stojíme proti sobě.</i>

12
00:01:18,620 --> 00:01:22,760
<i>Vzájemně doplňující se síly hledající
rovnováhu, jež se nemusí nikdy dostavit.</i>

13
00:01:23,660 --> 00:01:26,420
<i>Takoví jsme bývali i s Davosem.</i>

14
00:01:31,040 --> 00:01:33,700
<i>Všechno to směřuje
k základní otázce.</i>

15
00:01:34,460 --> 00:01:37,520
<i>Jak vám do života
vstupují důležití lidé?</i>

16
00:01:38,160 --> 00:01:42,560
<i>Může za to náhoda?
Nebo osud?</i>

17
00:01:44,540 --> 00:01:47,620
<i>Lej Kchung mi říkal, že jsem
dítě, jež pocítilo dotyk ohně,</i>

18
00:01:47,700 --> 00:01:50,640
<i>jež sestoupilo z nebes
a bylo předurčeno k vítězství.</i>

19
00:01:50,900 --> 00:01:54,840
<i>Ale tady, nyní a teď</i>

20
00:01:55,133 --> 00:01:59,266
<i>přemýšlím, zda se nespletl.</i>

21
00:02:00,600 --> 00:02:03,600
<i>Bylo mi snad něco zatajeno?</i>

22
00:02:15,010 --> 00:02:17,520
........