1
00:00:02,677 --> 00:00:06,765
Má Mason pravdu?
Je J.D. Lambert součástí toho všeho?

2
00:00:07,599 --> 00:00:10,143
Coro, musíte mi věřit,
jestli vám mám pomoct.

3
00:00:10,769 --> 00:00:13,522
<i>To s ním jsem byla</i>
<i>o víkendu čtvrtého července.</i>

4
00:00:14,105 --> 00:00:16,733
<i>To je právník pana Lamberta, pan Herting.</i>

5
00:00:16,816 --> 00:00:19,069
Takže J.D. si vzal pistoli
do souboje na nože.

6
00:00:19,152 --> 00:00:20,487
Spíš kanón.

7
00:00:20,570 --> 00:00:22,072
Těm poldům na tobě nezáleží.

8
00:00:22,155 --> 00:00:24,407
Věř mi, chtějí tě vidět ve vězení.

9
00:00:24,491 --> 00:00:26,493
Ne, on mi pomáhá.

10
00:00:26,576 --> 00:00:28,870
Cítím, že nemáš zájem.

11
00:00:28,954 --> 00:00:32,249
Něco by se mi mohlo stát
a ty by sis ani nevšiml.

12
00:00:32,332 --> 00:00:34,334
<i>Mám to od jeho holky.</i>
<i>Jsou tam její otisky.</i>

13
00:00:34,417 --> 00:00:35,877
<i>Celou konverzaci jsem nahrál.</i>

14
00:00:35,961 --> 00:00:40,382
Prosím, Caitlin.
Můžeš zatknout ji, jeho nebo něco udělat.

15
00:00:40,465 --> 00:00:41,550
Oni nás loví.

16
00:00:41,633 --> 00:00:43,718
<i>Vím, co děláš, tak toho nech.</i>

17
00:00:44,052 --> 00:00:45,303
Chceš, abych umřela.

18
00:00:45,387 --> 00:00:49,015
<i>Je tam tapeta. Jako kresba na dolarovce.</i>

19
00:00:49,099 --> 00:00:50,308
Je na všech stěnách.

20
00:00:50,892 --> 00:00:52,227
<i>Zase ten školní autobus.</i>

21
00:00:52,310 --> 00:00:54,980
O autobus se nestarejte.
Kam jste šla s Maddie?

22
00:01:40,400 --> 00:01:41,568
Spal celou noc.

23
00:01:45,864 --> 00:01:47,073
Nemůžu tomu uvěřit.

........