1
00:00:03,261 --> 00:00:04,262
Tak jdeš?

2
00:00:05,180 --> 00:00:07,891
<i>Máme DNA z těch krvavých skvrn.</i>

3
00:00:07,974 --> 00:00:11,436
Patří Coře. Její DNA je po celé té dece.

4
00:00:11,520 --> 00:00:15,982
<i>Otázek, které obklopují</i>
<i>vražedkyni Coru Tannettiovou</i>, <i>jen přibylo.</i>

5
00:00:16,066 --> 00:00:20,111
<i>Coro, chápete,</i>
<i>že tohle pro vás nevypadá dobře?</i>

6
00:00:20,195 --> 00:00:22,113
- Já nikoho nezabila.
- Jiného.

7
00:00:22,197 --> 00:00:24,407
Nezabila jste nikoho jiného.

8
00:00:24,991 --> 00:00:26,451
<i>Já už to takhle nechci.</i>

9
00:00:27,619 --> 00:00:29,079
Musíš se odstěhovat.

10
00:00:30,288 --> 00:00:32,999
Právnička si myslí,
že bych měla přijmout tu dohodu.

11
00:00:33,083 --> 00:00:35,126
Ne, teď to nedělejte.

12
00:00:35,210 --> 00:00:36,211
<i>Možná mám stopu.</i>

13
00:00:37,254 --> 00:00:40,423
<i>Slyšel jsem, že se zajímáš o Beverwyck.</i>

14
00:02:52,180 --> 00:02:54,015
<i>911, jak vám mohu pomoci?</i>

15
00:02:54,099 --> 00:02:56,601
Potřebuji pomoc, někoho postřelili.

16
00:02:57,769 --> 00:02:59,521
Heron Road 4245.

17
00:03:05,860 --> 00:03:07,654
<i>Pane, jste tam ještě?</i>

18
00:03:43,523 --> 00:03:45,567
Tohle jsem nám koupil do vody,

19
00:03:45,650 --> 00:03:46,943
to snad víš, ne?

20
00:03:47,485 --> 00:03:50,405
Jasně, ale mně se to takhle líbí.

21
00:04:35,658 --> 00:04:36,534
Jsi v pořádku?

22
00:04:38,495 --> 00:04:39,412
Víc.

23
00:04:54,594 --> 00:04:55,470
Harry?

24
00:04:57,389 --> 00:04:58,265
Harry?

........