1
00:00:07,574 --> 00:00:09,544
Vypadá to, že tu někdo žil.

2
00:00:10,353 --> 00:00:13,483
Adam Lowry a Bess McTeerová
tam měli namířeno s Julianem...

3
00:00:13,494 --> 00:00:15,395
a někdo na ně čekal.

4
00:00:15,404 --> 00:00:17,676
Ten chlápek tam v domě
s tím culíkem...

5
00:00:17,701 --> 00:00:20,450
Viděla jsem ho v motelu, když
jsme si šli promluvit s manažerem.

6
00:00:20,451 --> 00:00:21,905
Marin je Julianova matka.

7
00:00:21,914 --> 00:00:24,004
- Kde je?
- Máme důvod se domnívat,

8
00:00:24,015 --> 00:00:25,935
že její tělo bylo
vyhozeno do jezera

9
00:00:25,945 --> 00:00:26,980
blízko Mosswoodu.

10
00:00:26,981 --> 00:00:29,454
Mosswood je plný zneužívání

11
00:00:29,455 --> 00:00:30,884
a Vy jste za to byla zodpovědná.

12
00:00:30,895 --> 00:00:33,409
Dovolila jsem, aby se staly
příšerné věci, to ano.

13
00:00:33,875 --> 00:00:35,884
Když jsem uviděla
Julianův obličej...

14
00:00:35,895 --> 00:00:37,895
probudila jsem se...

15
00:00:37,905 --> 00:00:40,945
a věděla, co musím udělat.
A změnila jsem Mosswood nadobro.

16
00:00:40,954 --> 00:00:43,085
Ta věc v kapuci,
co ji stále vídáš...

17
00:00:43,094 --> 00:00:45,612
příště bych neuhnul pohledem,
až ji zase uvidíš.

18
00:00:45,875 --> 00:00:47,644
Protože tě zničí, když ji necháš.

19
00:00:51,024 --> 00:00:53,009
Do prdele.

20
00:01:04,631 --> 00:01:12,656
z anglických titulků přeložila cibina

21
00:02:24,905 --> 00:02:26,459
Tak dobře, všichni
zůstaňte v klidu.

22
00:02:26,469 --> 00:02:28,045
Potřebuji, abyste se mnou
šli všichni dovnitř.

........