1
00:00:22,436 --> 00:00:24,436
Do něčeho jsem se namočila.

2
00:00:26,436 --> 00:00:29,436
Nějak se to zkomplikovalo
a nevím, jestli tě ještě někdy uvidím.

3
00:00:32,116 --> 00:00:34,435
Kéž by to šlo jinak.

4
00:00:34,436 --> 00:00:36,436
Kéž bychom měli více času.

5
00:00:37,436 --> 00:00:40,796
Přijel bys sem za mnou
a viděl bys...

6
00:00:42,436 --> 00:00:44,435
...jak je to tady krásné.

7
00:00:44,436 --> 00:00:47,435
Viděl bys západ slunce
nad zátokou Portoyo.

8
00:00:47,436 --> 00:00:49,435
Oh, bože.

9
00:00:49,436 --> 00:00:50,956
Už musím končit.
Omlouvám se.

10
00:00:52,116 --> 00:00:54,436
Já...tě miluji.

11
00:00:59,636 --> 00:01:01,435
Vraťte se.
Otočte to.

12
00:01:01,436 --> 00:01:02,436
- Oh, no tak.
- Otočte to.

13
00:01:52,166 --> 00:01:54,665
Dobře. Usaďte se.
Děkuji.

14
00:01:54,750 --> 00:01:57,715
Na dnes jsem si připravil
něco speciálního.

15
00:01:57,751 --> 00:02:01,716
Ponoříme se přímo
do hlubin mých zločinů proti lidskosti.

16
00:02:01,966 --> 00:02:04,965
A protože dostávám podíl
za každou prodanou kopii,

17
00:02:04,966 --> 00:02:07,966
tak doufám, že jste si
ji všichni koupili za plnou cenu.

18
00:02:10,966 --> 00:02:12,966
Existují národy?

19
00:02:15,006 --> 00:02:16,965
No, pokud ne,

20
00:02:16,966 --> 00:02:19,965
tak by na to měl
někdo upozornit Spojené národy.

21
00:02:19,966 --> 00:02:21,966
Oh, jste vzhůru!
Dobré ráno, všem.

22
00:02:22,966 --> 00:02:24,965
Národy jsou představy.
........