1
00:00:11,680 --> 00:00:14,560
Následky útoku
toho démona jsou následující:

2
00:00:14,640 --> 00:00:17,760
<i>Hostinec je vzhůru nohama.</i>
<i>Šest dveří je zničeno.</i>

3
00:00:17,840 --> 00:00:20,520
<i>Johnovo zrní
a galanterie jsou na cucky.</i>

4
00:00:20,600 --> 00:00:22,160
A čtyři opičáci jsou mrtví.

5
00:00:22,800 --> 00:00:24,120
Odnesli to jen opičáci?

6
00:00:25,000 --> 00:00:28,640
Buďme za to vděční.
Má charita sahá tak daleko.

7
00:00:29,240 --> 00:00:32,200
A teď mi řekni,
kdo je ten démon a co chce?

8
00:00:32,280 --> 00:00:34,040
- Korunu.
- Korunu?

9
00:00:34,960 --> 00:00:36,080
Staromódní.

10
00:00:36,760 --> 00:00:37,920
Čí korunu?

11
00:00:38,000 --> 00:00:40,720
Nevím, ale nikdy jsem
neviděl takového bojovníka.

12
00:00:41,480 --> 00:00:43,760
Chci, abys zjistil, kdo za tím vězí

13
00:00:43,840 --> 00:00:46,240
a kolik hodlají zaplatit.
A rychle.

14
00:00:46,320 --> 00:00:48,760
Ti démonní ochránci si sem
z Pustiny nemohou vtančit

15
00:00:48,840 --> 00:00:49,960
kdykoliv chtějí.

16
00:00:50,040 --> 00:00:52,600
Už jsi někdy viděl
pracovat vystrašené lidi?

17
00:00:52,680 --> 00:00:55,120
To se nemůže stát. Nestane.

18
00:00:55,840 --> 00:00:57,800
Musíme to urovnat, zlato.

19
00:00:58,440 --> 00:00:59,637
Uděláš to pro mě?

20
00:00:59,677 --> 00:01:00,600
Samozřejmě.

21
00:01:00,680 --> 00:01:02,150
Co dalšího pro mě uděláš?

22
00:01:02,190 --> 00:01:03,280
Masáž nohou?

23
00:01:03,320 --> 00:01:04,640
........