1
00:00:00,039 --> 00:00:01,329
<i>Minule jste viděli...

2
00:00:01,353 --> 00:00:02,698
Detektiv Marcus Bell?

3
00:00:02,972 --> 00:00:05,039
Zástupce Strider Lincoln,
úřad maršála.

4
00:00:05,074 --> 00:00:06,540
Moji nadřízení
o vás slyší jen chválu.

5
00:00:06,576 --> 00:00:08,784
Byli by rádi, kdybyste
zvážil přestoupení.

6
00:00:08,811 --> 00:00:10,411
Promyslím si to.

7
00:00:10,446 --> 00:00:11,824
Jste až moc dobrý detektiv.

8
00:00:11,848 --> 00:00:13,314
Tak pro vás chci něco lepšího.

9
00:00:13,349 --> 00:00:14,715
Něco většího.

10
00:00:14,751 --> 00:00:17,485
Když si to rozmyslíte,

11
00:00:17,520 --> 00:00:19,387
budu na vás moc pyšný.

12
00:00:19,422 --> 00:00:21,822
Poslal jsem přihlášku
na úřad maršála.

13
00:00:21,858 --> 00:00:24,125
Za šest měsíců se mám
hlásit v Glyncu na výcvik.

14
00:00:24,160 --> 00:00:26,460
Šestiměsíční výpověď.

15
00:00:26,496 --> 00:00:28,162
To je víc než fér.

16
00:00:35,438 --> 00:00:36,770
Detektive Grimesi.

17
00:00:37,740 --> 00:00:39,573
Holmesi.

18
00:00:43,212 --> 00:00:45,913
- Nevěděl jsem, že máte
rád potápění. - Nemám.

19
00:00:45,948 --> 00:00:47,826
Potřeboval jsem to vybavení,
abych se podíval na prasata,

20
00:00:47,850 --> 00:00:50,818
jejichž těla jsem
potopil za městem.

21
00:00:50,853 --> 00:00:52,030
Dělám experiment
na poli tafonomie.

22
00:00:52,054 --> 00:00:54,655
To je věda, která zkoumá
rozklad organismů.

23
00:00:55,491 --> 00:00:57,090
........