1
00:00:02,743 --> 00:00:05,140
Lásko moje.

2
00:00:05,142 --> 00:00:07,342
Oh, Douglasi.

3
00:00:08,008 --> 00:00:10,407
Paní Goddardová?

4
00:00:10,409 --> 00:00:13,242
Jsem Douglasův syn, Matthew.

5
00:00:14,376 --> 00:00:16,173
Miluji tě od prvního dne, co jsem tě potkal.

6
00:00:16,175 --> 00:00:17,841
Vezmeš si mě?

7
00:00:17,843 --> 00:00:19,841
Matthew a Olivie se právě zasnoubili.

8
00:00:19,843 --> 00:00:22,240
Už žádná rodinná tajemství.

9
00:00:22,242 --> 00:00:23,242
Pro mě ne.

10
00:00:24,709 --> 00:00:25,973
Dawnie stejně jako moje stará Marilyn

11
00:00:25,975 --> 00:00:27,707
má nožky jako lusk,

12
00:00:27,709 --> 00:00:29,040
zvlášť když jde takhle!

13
00:00:29,042 --> 00:00:32,040
Jsi těhotná, že jo?

14
00:00:32,042 --> 00:00:34,307
To jsou oni!
James a Olivie.

15
00:00:34,309 --> 00:00:37,540
- Jsou doma
- Kde je James?

16
00:00:37,542 --> 00:00:40,340
James by stěží odjel domů,
aniž by navštívil Williama.

17
00:00:40,342 --> 00:00:42,173
Ale když jsme přijeli na Rivieru,

18
00:00:42,175 --> 00:00:44,741
bylo to jako zásah osudu.

19
00:00:44,743 --> 00:00:46,973
Neměl by otec chtít pro syna to nejlepší?

20
00:00:46,975 --> 00:00:49,940
A co Georgie, Jamesi?
Co tvůj syn?

21
00:00:49,942 --> 00:00:51,807
Obětoval jsem mu život.

22
00:00:51,809 --> 00:00:53,774
Doufám, že na té Rivieře shnije.

23
00:00:53,776 --> 00:00:55,741
Bylo by šílené navrhnout,

24
00:00:55,743 --> 00:00:58,140
abychom to zkusili, kam to povede?

........