1
00:00:00,000 --> 00:00:01,707
<i>V predchádzajúcich častiach Salvation...</i>

2
00:00:01,732 --> 00:00:03,317
Preboha. Ty si tehotná.

3
00:00:03,353 --> 00:00:05,053
- Kto je otec?
- Je mŕtvy.

4
00:00:05,078 --> 00:00:06,153
Dylan Edwards.

5
00:00:06,178 --> 00:00:07,420
Som tu pre teba, Grace.

6
00:00:07,457 --> 00:00:08,566
Až do konca.

7
00:00:08,591 --> 00:00:09,658
Nech a stane čokoľvek.

8
00:00:09,793 --> 00:00:12,094
Za záchranu ľudskej rasy.

9
00:00:12,347 --> 00:00:14,096
<i>Projekty solárnej plachty
a odpaľovacieho kanóna</i>

10
00:00:14,163 --> 00:00:15,301
<i>sú teraz plne funkčné.</i>

11
00:00:15,345 --> 00:00:16,545
<i>Zohnala si, o čo som ťa žiadal?</i>

12
00:00:16,606 --> 00:00:19,467
Povedala som ti,
že Darius má naozaj plán.

13
00:00:19,521 --> 00:00:21,377
Urobila si pre svet
skvelú službu, Jillian.

14
00:00:21,402 --> 00:00:22,414
<i>Tá skupina, COPE?</i>

15
00:00:22,439 --> 00:00:24,701
Myslím, že je to samovražedný kult.
A Jillian je s nimi.

16
00:00:24,726 --> 00:00:26,674
<i>Pozrite, je tam moja tehotná dcéra.</i>

17
00:00:27,993 --> 00:00:29,315
Prestaňte! To je moja mama.

18
00:00:29,340 --> 00:00:30,384
Nestrieľajte!

19
00:00:30,409 --> 00:00:32,017
Nie som ozbrojená.
Chcem sa len porozprávať.

20
00:00:32,042 --> 00:00:33,722
Musím vás požiadať,
aby ste mi dovolili odtiaľto odísť

21
00:00:33,747 --> 00:00:35,388
s detektívom Carterom a mojou dcérou.

22
00:00:35,413 --> 00:00:36,914
- Žiadam vás, prosím.
- Choďte.

23
00:00:37,991 --> 00:00:39,918
- Ona zostane s nami.
- Nie.
........