1
00:00:00,873 --> 00:00:03,658
<i>V minulém díle
byli soutěžící hozeni do vody...</i>

2
00:00:03,692 --> 00:00:05,927
Záchranáři přijíždějí.

3
00:00:05,961 --> 00:00:09,497
<i>... když nejlepších 19
čelilo prvnímu týmovému úkolu.</i>

4
00:00:10,047 --> 00:00:11,566
<i>Brianův tým červených...</i>

5
00:00:11,600 --> 00:00:13,835
Dobrá práce, to se vám povedlo.

6
00:00:13,869 --> 00:00:16,037
<i>... proplul až k vítězství.</i>

7
00:00:16,071 --> 00:00:17,977
<i>- A nechal Paige...</i>
- Co myslíš?

8
00:00:18,097 --> 00:00:19,537
Já bych to asi nejedla.

9
00:00:19,657 --> 00:00:22,374
<i>... aby se potopila
na dno vyřazovacího úkolu.</i>

10
00:00:24,987 --> 00:00:26,187
<i>Dnes...</i>

11
00:00:28,035 --> 00:00:31,533
<i>- Tajemná bedýnka obživne...</i>
- Bože můj.

12
00:00:31,653 --> 00:00:32,987
<i>... a háže sebou.</i>

13
00:00:33,324 --> 00:00:35,156
- A pak...
<i>- Dívejte se a učte se.</i>

14
00:00:35,190 --> 00:00:38,145
<i>... hodina Gordon Ramsaye
předchází vyřazování...</i>

15
00:00:38,265 --> 00:00:40,061
Čím to mám pít, brčkem?

16
00:00:40,095 --> 00:00:42,196
<i>... které je těžko stravitelné.</i>

17
00:00:58,231 --> 00:01:00,882
Jde se na to!

18
00:01:00,916 --> 00:01:03,785
Šel jsem do soutěže,
abych ukázal těm dětem,

19
00:01:03,819 --> 00:01:06,669
že tenhle stařík se toho nebojí
a je to zatím skvělá jízda.

20
00:01:06,789 --> 00:01:09,057
Vyšvihnul jsem se
mezi nejlepších 18

21
00:01:09,091 --> 00:01:11,100
a poslal jsem některý domů,
jak jsem slíbil.

22
00:01:11,220 --> 00:01:13,619
Dalo vám zabrat,
abyste se dostali až sem,

........