1
00:00:00,000 --> 00:00:01,707
<i>V minulých dílech Salvation...</i>

2
00:00:01,732 --> 00:00:03,317
Proboha. Ty jsi těhotná.

3
00:00:03,353 --> 00:00:05,053
- Kdo je otec?
- Je mrtvý.

4
00:00:05,078 --> 00:00:06,153
Dylan Edwards.

5
00:00:06,178 --> 00:00:07,420
Jsem tu pro tebe, Grace.

6
00:00:07,457 --> 00:00:08,566
Až do konce.

7
00:00:08,591 --> 00:00:09,658
Ať a stane cokoliv.

8
00:00:09,793 --> 00:00:12,094
Pro záchranu lidské rasy.

9
00:00:12,347 --> 00:00:14,096
<i>Projekty solární plachty
a odpalovacího kanónu</i>

10
00:00:14,163 --> 00:00:15,301
<i>jsou teď plně funkční.</i>

11
00:00:15,345 --> 00:00:16,545
<i>Sehnala jsi, oč jsem tě žádal? </i>

12
00:00:16,606 --> 00:00:19,467
Řekla jsem ti,
že Darius má vážně plán.

13
00:00:19,521 --> 00:00:21,377
Udělala jsi pro svět
skvělou službu, Jillian.

14
00:00:21,402 --> 00:00:22,414
<i>Ta skupina, COPE?</i>

15
00:00:22,439 --> 00:00:24,701
Myslím, že je to sebevražedný kult.
A Jillian je s nimi.

16
00:00:24,726 --> 00:00:26,674
<i>Pohleďte, je tam moje těhotná dcera.</i>

17
00:00:27,993 --> 00:00:29,315
Přestaňte! To je moje máma.

18
00:00:29,340 --> 00:00:30,384
Nestřílejte!

19
00:00:30,409 --> 00:00:32,017
Nejsem ozbrojená.
Chci si jen promluvit.

20
00:00:32,042 --> 00:00:33,722
Musím vás požádat,
abyste mi dovolila odtud odejít

21
00:00:33,747 --> 00:00:35,388
s detektivem Carterem a mojí dcerou.

22
00:00:35,413 --> 00:00:36,914
- Žádám vás, prosím.
- Běžte.

23
00:00:37,991 --> 00:00:39,918
- Ona zůstane s námi.
- Ne.
........