1
00:00:50,185 --> 00:00:53,969
Georgi, pan MacDonald bude
sloužit s pečlivostí,

2
00:00:54,064 --> 00:00:58,144
- která mu přinesla ocenění.
- Jsme rádi, že tu je, admirále.

3
00:00:58,235 --> 00:01:01,935
Murphy, dohlédněte, aby
dostal nový zástupce všechno.

4
00:01:02,030 --> 00:01:05,399
- Provedu, kapitáne.
- Nechte nás chvíli o samotě.

5
00:01:06,243 --> 00:01:11,450
Vaše první služba. Určitě jste
nadšený. Máme skvělou posádku.

6
00:01:12,040 --> 00:01:17,247
- Ano, slyšel jsem. Už se těším.
- Jste nejmladší důstojník, že?

7
00:01:18,004 --> 00:01:24,007
- To nevím. Tu práci si zasloužím.
- Samozřejmě. - Seznámili jste se?

8
00:01:24,261 --> 00:01:26,966
Vycházíme dobře.
Jsme rádi, že tu je.

9
00:01:27,055 --> 00:01:30,673
Zítra předvedete kapitánu
Langeovi týmovou práci.

10
00:01:30,726 --> 00:01:37,013
- Zítra vyplouváte. - Nevyplouvají.
- Víte, s kým mluvíte? - To nevadí.

11
00:01:37,149 --> 00:01:42,143
- James Carter. Sestrojil ponorku.
- Býval u SEALS nejlepší.

12
00:01:42,195 --> 00:01:43,358
To jo.

13
00:01:43,405 --> 00:01:46,157
MacDonalde, Murphy,
uvidíme se na palubě.

14
00:01:46,199 --> 00:01:47,777
Rozkaz, kapitáne.

15
00:01:48,285 --> 00:01:52,662
Cartere, na poruchy není čas.
Neříkejte, že je to reaktor.

16
00:01:52,748 --> 00:01:54,491
- Ne.
- Elektrický systém?

17
00:01:54,958 --> 00:01:57,247
- Ten taky ne.
- Tak co?

18
00:01:57,794 --> 00:02:02,088
- Potřebujete novej friťák.
- Georgi, Johnny...

19
00:02:02,257 --> 00:02:04,000
To je Tommy, můj syn.

20
00:02:04,134 --> 00:02:08,297
- Myslíš, že je otec legrační?
- Ano, pane. Hodně legrační.

21
00:02:08,346 --> 00:02:11,431
Admirále, prohlédla jsem
........