1
00:01:13,911 --> 00:01:16,939
<b>Karppi S01E07
přeložil jethro</b>

2
00:01:28,182 --> 00:01:29,788
Karppiová...

3
00:01:32,080 --> 00:01:35,320
Viděli Roopeho Hoikkalu,
jak utíká lodí Alexe.

4
00:01:36,000 --> 00:01:36,840
Dobře.

5
00:01:37,600 --> 00:01:38,520
Jdeme.

6
00:01:38,600 --> 00:01:41,600
<i>...Finský záliv. 205.
Velitelství 1.</i>

7
00:01:41,960 --> 00:01:47,480
<i>Plavidlo,
registrační číslo P-49240.</i>

8
00:01:47,560 --> 00:01:50,120
<i>Finský záliv 205.</i>

9
00:01:50,200 --> 00:01:52,480
<i>Plavidlo, registrační číslo...</i>

10
00:01:52,840 --> 00:01:55,160
<i>Pobřežní stráž,
tady Finská zátoka 178.</i>

11
00:01:55,240 --> 00:02:00,360
<i>Pozor : plavidlo,
registrační číslo P-49240 zachyceno</i>

12
00:02:00,440 --> 00:02:02,440
<i>v úžině Lehtisalmi.</i>

13
00:02:02,520 --> 00:02:05,800
Když se podíváš na cestu,
měla bys před námi uvidět krásnou úžinu.

14
00:02:05,880 --> 00:02:06,960
Ano.

15
00:02:08,320 --> 00:02:12,080
- Lehtisalmi. - Jestli budeme
mít štěstí, pokusí se jí projet.

16
00:02:12,160 --> 00:02:16,200
<i>Tady Finská zátoka 178,
pobřežní stráži v Helsinkách.</i>

17
00:02:16,280 --> 00:02:17,880
<i>Plujte za ním a sledujte ho.</i>

18
00:02:17,960 --> 00:02:22,280
<i>Finská zátoka 178.
tady pobřežní stráž, potvrzuji.</i>

19
00:02:22,360 --> 00:02:25,040
<i>Předpokládaný příjezd v 9.16.</i>

20
00:02:36,920 --> 00:02:38,880
- Posuňte to auto, ať máme výhled.
- Dobře.

21
00:02:39,400 --> 00:02:41,920
<i>Velitelství 1,
tady jednotka 919.</i>

22
00:02:42,000 --> 00:02:44,000
<i>Podezřelý utíká na otevřené moře.</i>

........