1
00:00:01,194 --> 00:00:03,018
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,117 --> 00:00:06,531
- Zaplatila jste to sama?
- Promluvme si o imunitě.

3
00:00:06,620 --> 00:00:10,409
- Řekne nám, kdo ji tam poslal? - Vysoce
postavený zaměstnanec Bílého domu.

4
00:00:10,467 --> 00:00:13,709
Před dvěma dny se objevil svědek,
který dosvědčí

5
00:00:13,755 --> 00:00:16,868
že váš vedoucí kanceláře
je zapleten do generálovy vraždy.

6
00:00:16,947 --> 00:00:20,424
- Nechte mě promluvit s Rusy.
- Řekni jim to tak, aby rozuměli.

7
00:00:20,630 --> 00:00:21,979
Je konec.

8
00:00:22,028 --> 00:00:25,130
- Co se stalo? - Prozatím jsem
nechala Franny u Maggie.

9
00:00:25,182 --> 00:00:27,610
Vrať se k sestře a ať jsi
udělala cokoliv, naprav to.

10
00:00:27,656 --> 00:00:32,198
Pobíhám tu jako šílenec. Nemůžu tomu
dál vystavovat Franny. Nemůžu.

11
00:00:32,625 --> 00:00:35,524
Prezidentka USA vydala ultimátum.

12
00:00:35,694 --> 00:00:39,225
Simone Martinová nesmí svědčit...

13
00:00:39,471 --> 00:00:42,539
Čas se krátí.
Musíš teď být upřímný.

14
00:00:42,969 --> 00:00:45,663
- Chci právníka.
- Tak mu ho přiveďme.

15
00:00:46,123 --> 00:00:49,030
Sepsal jsem návrh
na vaše okamžité propuštění.

16
00:00:57,065 --> 00:00:59,283
- Dante!
- Je to jed.

17
00:01:00,177 --> 00:01:02,499
- Jako u McClendona.
- Máme, co jsme potřebovali?

18
00:01:02,534 --> 00:01:06,362
Řekl, že McClendona otrávili Rusové.
Mluvil o Simone.

19
00:01:06,563 --> 00:01:09,029
Máme zatykač na Simone Martinovou.

20
00:01:09,086 --> 00:01:11,571
Saule, my jsme kontaktovali Rusy.

21
00:01:11,998 --> 00:01:14,052
Udělali jste z ní cíl.

22
00:01:15,451 --> 00:01:18,330
........