1
00:00:01,000 --> 00:00:02,664
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,724 --> 00:00:05,338
Vím, že pracujete se Saulem Berensonem.

3
00:00:05,417 --> 00:00:08,650
Vím také, že odjel do Moskvy
s pár lidmi. Proč tam jsou?

4
00:00:08,900 --> 00:00:10,906
Aby odvezli Simone Martinovou.

5
00:00:10,973 --> 00:00:14,146
Představ si, že Simone
Martinová veřejně řekne,

6
00:00:14,216 --> 00:00:17,436
že za všechno, z čeho jsme vinili
Keaneovou, můžou Rusové.

7
00:00:17,482 --> 00:00:20,727
Stačí slovo a Saulova mise selže.

8
00:00:27,117 --> 00:00:30,376
V dače se to podělalo.
Byla to past.

9
00:00:30,723 --> 00:00:33,390
Vysvětlete mi,
jak použijete 25. dodatek,

10
00:00:33,434 --> 00:00:35,925
abyste vyhnal prezidentku,
která není v kómatu,

11
00:00:36,004 --> 00:00:38,129
není nijak nezpůsobilá

12
00:00:38,173 --> 00:00:40,715
a je zcela při smyslech.

13
00:00:42,273 --> 00:00:44,685
Elizabeth Keaneová
už není prezidentkou.

14
00:00:44,965 --> 00:00:47,257
A s tím se vypařilo i naše zplnomocnění.

15
00:00:47,317 --> 00:00:50,183
Panuje mezi nimi nejednota,
kterou proti nim můžeme použít.

16
00:00:50,223 --> 00:00:53,006
- Co chcete?
- Chci Simone Martinovou.

17
00:00:54,997 --> 00:00:58,343
Útočí na nás.
Jakušin a jeho muži.

18
00:00:58,652 --> 00:01:00,797
Vyvádějí lidi z budovy.

19
00:01:00,905 --> 00:01:02,794
Takže za tohle šílenství můžete vy.

20
00:01:02,853 --> 00:01:05,970
Kreml ztratil kontrolu.
A to vše kvůli vám.

21
00:01:06,079 --> 00:01:09,538
Co podle vás udělají?
Jste postradatelná.

22
00:01:11,343 --> 00:01:13,051
Stráže!

........