1
00:00:00,001 --> 00:00:02,031
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:02,033 --> 00:00:03,231
Jde o území, co?

3
00:00:03,233 --> 00:00:07,264
Kartel ho nemůže dát
Salamancům, dá ho spíš vám.

4
00:00:07,266 --> 00:00:10,361
- Čeká tě spousta práce.
- Nejsme ani za půlkou.

5
00:00:10,363 --> 00:00:14,109
- Potřebují na vzduch a...
- Pohodu, klídek a tabáček.

6
00:00:14,111 --> 00:00:17,131
- Sám bych ti pomohl,
kdyby to šlo. - Jasně.

7
00:00:17,133 --> 00:00:19,745
Jak mu můžete dát 18 měsíců?

8
00:00:19,747 --> 00:00:22,864
Jeho jediný svědek je jakýsi
šmejdský advokát bez licence.

9
00:00:22,866 --> 00:00:26,634
Pokud tvrdíš, že to legální
cestou jinak nejde, věřím ti.

10
00:00:26,636 --> 00:00:29,939
Nech všeho, na čem děláš.
Napadlo mě něco lepšího.

11
00:00:37,233 --> 00:00:42,283
Snad mám všechno. Pokud
něco chybí, vyřeším to cestou.

12
00:00:42,545 --> 00:00:47,595
- Vrátíš se ve čtvrtek? - Jo,
pokud neztroskotáme v Amarillu.

13
00:00:53,266 --> 00:00:57,043
Chci ti říct, že to
neberu jako samozřejmost.

14
00:00:57,848 --> 00:00:59,514
Moc si toho vážím.

15
00:01:02,636 --> 00:01:04,080
Na viděnou ve čtvrtek.

16
00:03:02,969 --> 00:03:07,817
- Je tu volno?
- No jasně.

17
00:03:08,266 --> 00:03:10,604
Jenom vás musím varovat.

18
00:03:10,606 --> 00:03:15,523
Měl jsem haldu hranolek
s chilli, sýrem a cibulí navrch.

19
00:03:15,525 --> 00:03:21,302
Ten před váma vydržel
sotva pár kiláků, ale poslužte si.

20
00:04:20,666 --> 00:04:24,907
Jynetto. Moc pěkné,
líbí se mi ta srdíčka nad I.

21
00:04:24,909 --> 00:04:27,231
- Fajn detail.
- Děkuju.

22
........