1
00:00:00,017 --> 00:00:02,520
Všetko, čo my chceme robiť,
je pomôcť našim pacientom,

2
00:00:02,553 --> 00:00:04,689
ale čo nás nenaučia na medicíne je,

3
00:00:04,722 --> 00:00:06,224
že existuje toľko spôsobov ublížit.

4
00:00:06,257 --> 00:00:09,260
V minulých dieloch The Resident...

5
00:00:09,294 --> 00:00:11,162
- Operácia bola zrušená.
- To nemôžu urobiť.

6
00:00:11,196 --> 00:00:12,263
Áno, môžu.

7
00:00:12,297 --> 00:00:14,165
Vážne je vaša pýcha cennejšia

8
00:00:14,199 --> 00:00:15,166
ako život pacienta?

9
00:00:15,200 --> 00:00:17,368
Hlavný chirurg.
Rezident.

10
00:00:17,402 --> 00:00:18,869
Skúste si to zapamätať.

11
00:00:18,903 --> 00:00:21,272
Nemáš právo hrať
sa na Boha, Conrad.

12
00:00:21,306 --> 00:00:24,041
Vždy je to rovnováha umenia s vedou.

13
00:00:24,075 --> 00:00:27,011
- Si v poriadku?
- Len sa o neho bojím.

14
00:00:27,044 --> 00:00:28,879
Našťastie, ja som sa stal Rembrandtom.

15
00:00:28,913 --> 00:00:32,750
Myslím, že Lane nadmerne
lieči jej pacientov, vrátane Lily.

16
00:00:32,783 --> 00:00:34,119
Musíme niečo spraviť s Lane.

17
00:00:34,152 --> 00:00:37,355
Zistíme, čo to je. Spoločne.

18
00:00:37,388 --> 00:00:40,525
Potrebujeme, aby Chastain viedol doktor.

19
00:00:40,558 --> 00:00:43,561
Riaditeľ vás očakáva.

20
00:00:55,906 --> 00:00:57,875
Hádaj, kto má prestávku?

21
00:00:57,908 --> 00:01:00,545
- Ja.
- Hej, ty a ja.

22
00:01:00,578 --> 00:01:02,647
Chastain sa teraz môže o seba sám postarať.

23
00:01:02,680 --> 00:01:04,615
Náš odpočinok je konečne
zosynchronizovaný.

........