1
00:00:05,580 --> 00:00:7,583
Přeložil: StrikE.cz

2
00:00:25,583 --> 00:00:27,999
Nechceš mi říct, co je tohle?

3
00:00:28,082 --> 00:00:29,541
-Co?
-Tohle.

4
00:00:29,625 --> 00:00:31,792
Toto oznámení o propadnutí.

5
00:00:31,875 --> 00:00:34,207
Pokud jsi expert na "co je to?",
proč se mě musíš ptát?

6
00:00:34,291 --> 00:00:36,333
Nezačínej s tím. Upřímně Kevine,

7
00:00:36,416 --> 00:00:38,708
hrozí ti propadnutí z
každého předmětu, který máš.

8
00:00:38,792 --> 00:00:40,207
Z každého ne.
Jsem bravurní řečník.

9
00:00:40,291 --> 00:00:43,040
-Co jsi to řekl?
-Řekl jsem, že jsem bravurní řečník!

10
00:00:43,124 --> 00:00:45,875
Tvůj otec z toho bude mít
jistě mrtvici

11
00:00:45,958 --> 00:00:47,834
a ty ho pak budeš umývat houbou.

12
00:00:47,917 --> 00:00:49,792
-Fajn, budu!
-Mami!

13
00:00:54,040 --> 00:00:56,249
-Nech sestru na pokoji.
-Dobrá, dobrá, dobrá!

14
00:00:56,333 --> 00:00:58,416
Nemůžu mít jeden den
bez naštvání?

15
00:00:58,500 --> 00:01:00,207
Budu jezdit na železniční trati.

16
00:01:00,291 --> 00:01:01,875
-Ale ne, nebudeš.
-Jo budu.

17
00:01:01,958 --> 00:01:03,625
Upřímně, myslíš si, že
můžeš žít svůj život tak,

18
00:01:03,708 --> 00:01:05,792
že nebudeš dělat nic,
co tvoje matka chce..

19
00:01:05,875 --> 00:01:08,875
..že se nebudeš řídit matčinými pravidly
a jen jí budeš přivádět k šílenství?

20
00:01:08,958 --> 00:01:10,750
Já se z vás dočista zblázním.

21
00:01:10,834 --> 00:01:13,834
To je to, co se stane.

22
00:01:13,917 --> 00:01:15,374
Táta je doma.
........