1
00:00:05,240 --> 00:00:07,240
Přeložil: StrikE.cz

2
00:00:10,249 --> 00:00:12,500
To.. To je Vafler!

3
00:00:17,082 --> 00:00:20,541
Zvafluju... tvojí hlavu.

4
00:00:25,458 --> 00:00:28,458
Snídaně kdykoliv.

5
00:00:28,541 --> 00:00:30,374
Ano!

6
00:00:30,458 --> 00:00:32,249
Můžete se tam prosím vás utišit?

7
00:00:32,333 --> 00:00:33,792
-Promiň mami.
-Dobře.

8
00:00:35,792 --> 00:00:39,708
-Omlouvám se za to.
-Ježiš, Sue, slyšela jsi někdy o cloně?

9
00:00:39,792 --> 00:00:41,917
Každopádně gratuluju.

10
00:00:41,998 --> 00:00:45,625
Jsi nejlepší zářijový Plast-A-Ware
prodejce v sousedství!

11
00:00:45,708 --> 00:00:48,834
Jéé, to je tak zvláštní.

12
00:00:48,917 --> 00:00:51,998
Nevyhrála jsem nic od doby co můj
středoškolský softballový tým postoupil do státního kola.

13
00:00:52,082 --> 00:00:56,166
Můj božínku. Podívej na tohle.

14
00:00:56,249 --> 00:00:57,249
Co to je?

15
00:00:57,333 --> 00:01:00,750
-To je telefonní záznamník.
-Cože?

16
00:01:00,834 --> 00:01:03,958
Když nejsi doma,
záznamník přijme hovor

17
00:01:04,040 --> 00:01:06,792
a umožní volajícímu zanechat
zprávu na kazetové pásce.

18
00:01:06,875 --> 00:01:08,875
To ti pomůže sledovat tvé objednávky.

19
00:01:08,958 --> 00:01:11,834
A je to oficiální záznamník z NASA.

20
00:01:11,917 --> 00:01:13,958
Ou, to musí stát mnění.

21
00:01:14,040 --> 00:01:15,291
Zasloužíš si to.

22
00:01:15,374 --> 00:01:17,958
-Tohle je tak skvělý.
-Páni, je to jako bychom teď byli bohatí!

23
00:01:18,040 --> 00:01:19,416
Vše je zapojeno.

........