1
00:00:01,480 --> 00:00:04,003
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,028 --> 00:00:06,739
Chápu, že koncepčně
jsme postavili svět,

3
00:00:06,740 --> 00:00:09,939
ale nepředpokládal jsem,
že postavíš celý náš svět.

4
00:00:09,940 --> 00:00:14,197
Slyšel jsi Radcliffa.
Prý má někoho v Konstrukci, komu se daří.

5
00:00:14,200 --> 00:00:16,569
Mluvil o May.
Je naživu.

6
00:00:16,570 --> 00:00:20,909
Věřím, že to může za všechny
mimozemské problémy na naší planetě.

7
00:00:20,910 --> 00:00:22,800
- Co je to?
- Muž.

8
00:00:22,801 --> 00:00:25,440
Vždy stojí v pozadí, mimo záběr.

9
00:00:26,167 --> 00:00:28,587
Rusové. Přišli si pro nás.

10
00:00:35,082 --> 00:00:37,590
Máme inhumanského ředitele SHIELDu.

11
00:00:42,452 --> 00:00:49,173
<i>edna.cz/agents-of-shield uvádí...</i>
<b>4x14 - The Man Behind The Shield</b>

12
00:00:57,400 --> 00:00:58,730
No páni.

13
00:01:02,244 --> 00:01:03,284
To bolelo.

14
00:01:07,960 --> 00:01:09,070
Jo, bolí to.

15
00:01:09,270 --> 00:01:12,108
Ale spíš jsem paf z toho,
že vůbec něco cítím.

16
00:01:14,690 --> 00:01:15,970
To je asi účel.

17
00:01:34,275 --> 00:01:35,831
Tak jo, to by stačilo.

18
00:01:37,980 --> 00:01:39,840
- Takže?
- Neuvěřitelné.

19
00:01:40,630 --> 00:01:41,830
Jako ve skutečnosti.

20
00:01:42,165 --> 00:01:43,685
Dokonce jsem cítil i pot.

21
00:01:43,710 --> 00:01:45,529
Ale byla mi tam docela zima.

22
00:01:45,530 --> 00:01:47,439
Mělo to být co nejreálnější.

23
00:01:47,440 --> 00:01:49,689
A když vy vždy necháváte
........