1
00:00:07,000 --> 00:00:08,760

2
00:00:36,440 --> 00:00:38,600
Takže kdo je teď na řadě?

3
00:00:38,600 --> 00:00:39,720
Tucker.

4
00:00:39,720 --> 00:00:41,720
Kde je ten tvůj milej brácha?

5
00:00:41,720 --> 00:00:43,720
Myslíš tím, že tady ještě není?

6
00:00:43,720 --> 00:00:46,200
Věděl jsem, že s tím malým sráčem budou potíže.

7
00:00:46,200 --> 00:00:47,360
Neboj se, je tady.

8
00:00:47,360 --> 00:00:48,800

9
00:00:50,440 --> 00:00:51,160

10
00:00:52,440 --> 00:00:54,360
Uniká mi něco?

11
00:00:54,360 --> 00:00:56,240

12
00:00:56,240 --> 00:00:57,360

13
00:00:57,360 --> 00:00:58,480
Tuckere?

14
00:00:58,480 --> 00:01:00,160
Jo.

15
00:01:00,160 --> 00:01:01,560
Jsme připraveni.

16
00:01:01,560 --> 00:01:02,640
Dobře.

17
00:01:15,320 --> 00:01:16,240

18
00:01:16,240 --> 00:01:17,320
Můžeš.

19
00:01:17,320 --> 00:01:18,720
Slyší mě někdo?

20
00:01:18,720 --> 00:01:19,960
JO.

21
00:01:19,960 --> 00:01:21,440
Jo.

22
00:01:21,440 --> 00:01:23,400
Dobře, řeknu svůj příběh tímto způsobem,

23
00:01:23,400 --> 00:01:25,320
protože když o tom tak přemýšlíte,

24
00:01:25,320 --> 00:01:28,320
je telefon pravděpodobně ta nejděsivější věc ve vašem domě.

25
00:01:28,320 --> 00:01:29,800
Cože?

26
00:01:29,800 --> 00:01:32,800
Můžete se cítít v bezpečí, když jsou vaše
dveře a okna zavřený,

27
........