1
00:00:03,300 --> 00:00:06,099
Přišel jsem se podívat na Dawnie.
A tu maličkou.

2
00:00:06,101 --> 00:00:09,299
- Nenávidím ho.
- Tak to nemyslíš.

3
00:00:09,301 --> 00:00:11,366
Nikdy by to dítě neměla, kdyby nebylo něj.

4
00:00:11,368 --> 00:00:16,701
Nechám Emmu vyprovodit mámu,
aniž bych to kazil já.

5
00:00:16,703 --> 00:00:18,534
Je pryč.

6
00:00:18,536 --> 00:00:20,701
Matt trvá na návratu do Sydney.

7
00:00:20,703 --> 00:00:22,900
Mohla by tam být matka se zlomeným srdcem.

8
00:00:22,902 --> 00:00:24,367
Nemohu být jeho otec,
dokud nebudu vědět,

9
00:00:24,369 --> 00:00:26,301
že ten, kdo se ho vzdal, toho nelituje.

10
00:00:26,303 --> 00:00:29,535
- Byla to její volba.
- A za jakých okolností?

11
00:00:29,537 --> 00:00:33,034
Livvy, co kdybychom jeli všichni
a zůstali v Douglasově domě,

12
00:00:33,036 --> 00:00:36,368
tedy v Mattově, a nikomu to neřekli?

13
00:00:36,370 --> 00:00:39,369
Je to tam úplně prázdné.
Chtěli by, abys zůstal.

14
00:00:39,371 --> 00:00:40,603
Omrknu to tam a zavolám jim.

15
00:00:40,605 --> 00:00:41,935
Raději to nedělej,

16
00:00:41,937 --> 00:00:43,669
dokud se nepodělíme o tu novinku,
že jsme se vzali.

17
00:00:43,671 --> 00:00:46,669
Dovol <i>mi</i> tě uklidnit návrhem.

18
00:00:46,671 --> 00:00:48,070
Částečně proto jsem zpátky.

19
00:00:48,072 --> 00:00:52,237
Na klinice budeš jistě více platná,
než při účasti návrhu interiéru

20
00:00:52,239 --> 00:00:53,737
a jeho následném šperkování.

21
00:00:53,739 --> 00:00:57,103
- Má designéra?
- Z Londýna. Neřekl koho.

22
00:00:57,105 --> 00:00:58,772
Ty ses o mě nezmínil?

23
00:00:58,774 --> 00:01:01,171
........