1
00:02:36,373 --> 00:02:38,123
<i>Milý pane Core,</i>

2
00:02:40,126 --> 00:02:41,246
<i>před třemi dny</i>

3
00:02:41,336 --> 00:02:43,916
<i>mého syna Baileyho unesli vlci.</i>

4
00:02:47,300 --> 00:02:49,510
<i>Už se to tu stalo dvakrát.</i>

5
00:02:50,553 --> 00:02:52,853
<i>Nikdo z vesnice je lovit nepůjde</i>

6
00:02:53,098 --> 00:02:54,678
<i>a já jsem na to sama.</i>

7
00:02:56,851 --> 00:02:58,271
<i>Četla jsem vaši knihu.</i>

8
00:02:59,604 --> 00:03:01,774
<i>Vím, že už jste to udělal.</i>

9
00:03:03,566 --> 00:03:04,847
<i>Z hloubi svého srdce...</i>

10
00:03:05,652 --> 00:03:08,152
<i>vím, že to uděláte i teď.</i>

11
00:03:09,990 --> 00:03:12,910
<i>Neočekávám,
že naleznete mého syna naživu,</i>

12
00:03:14,035 --> 00:03:16,575
<i>ale můžete najít vlka, co to udělal.</i>

13
00:03:18,665 --> 00:03:20,575
<i>Přijeďte mi ho pomoci zabít.</i>

14
00:03:22,836 --> 00:03:25,666
<i>Vím, že máte pro ta zvířata slabost.</i>

15
00:03:27,966 --> 00:03:29,046
<i>Prosím nemějte.</i>

16
00:03:31,761 --> 00:03:34,391
<i>Můj manžel se vrátí brzy z vojny domů.</i>

17
00:03:35,807 --> 00:03:37,927
<i>Musím mít něco, co mu mohu ukázat.</i>

18
00:03:39,644 --> 00:03:41,064
<i>Se srdečným pozdravem</i>

19
00:03:42,355 --> 00:03:43,475
<i>Medora Sloneová.</i>

20
00:06:15,383 --> 00:06:16,383
Zastárl jste.

21
00:06:31,107 --> 00:06:32,107
Díky.

22
00:06:32,817 --> 00:06:34,725
Nevěřila jsem, že skutečně přijedete.

23
00:06:36,696 --> 00:06:38,196
Když jsem vám to psala...

24
00:06:38,656 --> 00:06:40,616
Prostě jsem chtěla něco udělat.

25
00:06:42,660 --> 00:06:45,160
Ztráta vašeho syna
........