1
00:00:06,950 --> 00:00:08,299
Viděli jste v Očistě...

2
00:00:08,300 --> 00:00:12,630
Dnes slavíme, protože
uděláme tuto zem opět velkou.

3
00:00:12,710 --> 00:00:14,470
Nechť začne zábava!

4
00:00:14,480 --> 00:00:16,660
<i>Použij Očistu způsobem,
jakým byla zamýšlena.</i>

5
00:00:16,740 --> 00:00:19,100
<i>Ať je tu dnešní noc pro tebe.</i>

6
00:00:19,140 --> 00:00:20,619
Musíš mít tajný seznam přání.

7
00:00:20,620 --> 00:00:22,020
Všechny lidi, které si
přeješ sejmout.

8
00:00:22,040 --> 00:00:24,310
Každý ho máme,
stačí si najít někoho,

9
00:00:24,320 --> 00:00:25,320
kdo udělá špinavou práci.

10
00:00:25,390 --> 00:00:27,299
Bracka? Jsem Jane z emailu.

11
00:00:27,300 --> 00:00:28,560
Odteď žádný kontakt.

12
00:00:28,580 --> 00:00:29,776
Dostaneš zprávu,
až budu hotova.

13
00:00:29,800 --> 00:00:32,480
- Kdej je teď moje sestra?
- Bude Očištěna.

14
00:00:32,500 --> 00:00:34,459
Dobrý vůdce Tavis mě zachránil.

15
00:00:34,460 --> 00:00:36,459
Sestro Melisso, je tvůj čas Daru.

16
00:00:36,460 --> 00:00:37,939
Ne, já nechci umřít!

17
00:00:37,940 --> 00:00:38,999
Jestli hledáš ten autobus,

18
00:00:39,000 --> 00:00:40,360
měl bysis
promluvit s poldou Petem.

19
00:00:40,420 --> 00:00:42,269
Vede kantýnu v Lorillardu.

20
00:00:42,270 --> 00:00:44,239
Jsem Miguel a hledám autobus.

21
00:00:44,240 --> 00:00:46,099
Já jsem Pete
a je mi to u prdele.

22
00:00:46,100 --> 00:00:48,999
Co se stalo mezi námi,
Jenna a já jsme nikdy...

23
00:00:49,000 --> 00:00:50,160
Přestaň, chápu to.
........