1
00:00:03,610 --> 00:00:05,545
Přišel jsem prosit za odpuštění.

2
00:00:06,810 --> 00:00:08,265
Utečme spolu z Barcelony.

3
00:00:08,330 --> 00:00:10,951
- Víš, že se budu ženit.
- Nemůžeš se oženit.

4
00:00:12,311 --> 00:00:13,607
Povím všem pravdu.

5
00:00:13,668 --> 00:00:16,403
Jaime Mallorský má v úmyslu
vás unést a uvrhnout do vězení.

6
00:00:16,540 --> 00:00:18,355
Arnau, půjdu na univerzitu.

7
00:00:18,436 --> 00:00:21,865
- Už si myslí, že je jedním z nás.
- On nebude nikdy jedním z nás.

8
00:00:25,082 --> 00:00:26,337
Arnau!

9
00:00:26,426 --> 00:00:27,661
Arnau!

10
00:00:29,163 --> 00:00:30,698
Do útoku!

11
00:00:36,962 --> 00:00:38,697
Hledám svého manžela.
Arnau Estanyol.

12
00:00:38,775 --> 00:00:42,810
Je <i>bastaixem</i> ve čtvrti La Ribera
a je ženatý s nějakou Maríou Cardonou.

13
00:00:42,886 --> 00:00:44,133
Můžu vám nějak pomoci, paní?

14
00:00:44,170 --> 00:00:46,585
Při útoku na hrad ho
zasáhl šíp a zemřel.

15
00:00:50,090 --> 00:00:53,796
Arnau, prosím, prosím,
odejdi dřív, než bude pozdě.

16
00:00:53,891 --> 00:00:56,146
Ramón, Mikel a tolik dalších…

17
00:00:56,297 --> 00:00:59,052
Neexistuje lékař, který může zachránit
Maríu před morovou nákazou.

18
00:01:04,035 --> 00:01:07,147
Překlad: Mejsy
Korekce: Yusek

19
00:01:07,337 --> 00:01:11,097
Podle románu
Ildefonsa Falconese

20
00:01:22,685 --> 00:01:25,352
<b>KATEDRÁLA MOŘE
5. díl - Nejsme jako oni</b>

21
00:01:27,160 --> 00:01:29,575
Utište se! Utište se!
Ticho!

22
00:01:29,720 --> 00:01:31,455
Ticho! Ticho!

........