1
00:02:22,197 --> 00:02:24,154
Rychleji! Rychleji!

2
00:02:26,076 --> 00:02:27,867
Pospěš si!

3
00:02:31,415 --> 00:02:33,988
Už brzo si odpočineš.

4
00:02:45,762 --> 00:02:47,755
Ven! Rychle!

5
00:02:49,391 --> 00:02:52,261
Tak dělej! Rychle! Rychle!

6
00:02:53,979 --> 00:02:57,015
Vstaň! Ber to tak!

7
00:03:25,218 --> 00:03:28,136
Ticho! Držte hubu!

8
00:03:30,223 --> 00:03:32,928
Držte hubu! Držte hubu!

9
00:03:33,101 --> 00:03:34,643
Ticho!

10
00:03:54,748 --> 00:03:58,580
Dost.
Zastavte se. Ticho!

11
00:03:58,752 --> 00:04:03,378
Dobře, uklidněte se už.
Pohřební četa vyrovnat tady!

12
00:04:05,217 --> 00:04:07,542
Tady to je.

13
00:04:07,719 --> 00:04:10,471
Dobře. Pohřební četa, vpřed!

14
00:04:10,639 --> 00:04:13,177
Dejte se do práce!

15
00:04:33,578 --> 00:04:35,322
Lamberte. Chci, abyste věděl,

16
00:04:35,497 --> 00:04:38,581
že jste zodpovědný za smrt
toho chlapce...

17
00:04:38,750 --> 00:04:42,914
... a já budu také zodpovědný,
za chycení a popravu Dr. Keillera.

18
00:04:43,088 --> 00:04:46,374
Bude chycen. Nemá šanci
jak se dostat z ostrova.

19
00:04:46,550 --> 00:04:47,961
Nařídil jste mu utéct.

20
00:04:48,135 --> 00:04:51,385
- Nikdo nic nikomu nenařídil.
- Jinak by nešel.

21
00:04:51,555 --> 00:04:54,046
- Pane Beattie!
- Ano, kapitáne Sakamuro?

22
00:04:54,224 --> 00:04:55,599
Pokloňte se japonskému důstojníkovi!

23
00:04:57,769 --> 00:04:59,513
Ty taky.

24
........