1
00:00:01,555 --> 00:00:04,886
<i>Než se vrátíme na karimatku
a zopakujeme si ležícího psa,</i>

2
00:00:04,888 --> 00:00:08,696
<i>několikrát se nadechneme
v pozici druhého válečníka.</i>

3
00:00:12,266 --> 00:00:18,694
<i>Při našich rušných životech
se snadno zapomíná na to základní.</i>

4
00:00:18,696 --> 00:00:23,029
<i>- A dýchání je to nejzákladnější,
co může být.</i> - Sklapni.

5
00:00:26,636 --> 00:00:32,818
<i>Senátore Morejone, pokud se
s prezidentem neshodnete na rozpočtu,</i>

6
00:00:32,820 --> 00:00:37,098
<i>během pár dní dojde
k částečnému uzavření vlády.</i>

7
00:00:37,100 --> 00:00:40,053
<i>Desítky tisíc zaměstnanců
budou dočasně propuštěny</i>

8
00:00:40,055 --> 00:00:44,523
<i>a mnohé důležité vládní služby
budou zredukovány či zastaveny.</i>

9
00:00:44,525 --> 00:00:46,705
<i>Proč je to podle vás nutné?</i>

10
00:00:46,707 --> 00:00:49,634
<i>Nikdo, včetně mě,
si nepřeje uzavřít vládu,</i>

11
00:00:49,636 --> 00:00:52,886
<i>jenže prezident Dalton
je závislý na utrácení.</i>

12
00:00:52,888 --> 00:00:56,110
<i>- A jako každý závislý, i on
potřebuje intervenci.</i> - Sklapni.

13
00:00:56,303 --> 00:01:01,151
- Tomu říkám relax.
- Multitasking, parketa žen.

14
00:01:01,555 --> 00:01:03,998
Tak co příprava na tu schůzku?

15
00:01:04,000 --> 00:01:07,666
Tlumím své emoce všemožnými
nezdravými látkami, parketa mužů.

16
00:01:08,266 --> 00:01:10,710
To zní mnohem zábavněji.

17
00:01:12,111 --> 00:01:15,686
- Chceš to probrat?
- Co mu mám vůbec říct?

18
00:01:15,688 --> 00:01:18,795
"Řediteli Haymonde, víte,
jak jsem se zastal toho Rusa?

19
00:01:18,797 --> 00:01:21,846
Ukázalo se, že je
závislej na drogách. Jejda."

20
00:01:21,848 --> 00:01:28,555
Dimitrij přece ošálil
několik vycvičených agentů.

21
00:01:29,033 --> 00:01:30,806
Tomu říkám dobrý špion.
........