1
00:00:00,000 --> 00:00:00,859
Ale máme tady dvě mrtvoly.

2
00:00:00,901 --> 00:00:03,659
Jestli Bena zabili,
nechtěla byste vědět proč?

3
00:00:04,160 --> 00:00:05,859
Potřebujeme vaši pomoc.

4
00:00:06,220 --> 00:00:09,220
- Spring Mansions, byt 331.
- Co je to?

5
00:00:09,470 --> 00:00:12,189
Pevný disk.
Obsahuje kamerové záznamy.

6
00:00:12,288 --> 00:00:14,183
Potřebujeme najít tohoto muže.

7
00:00:16,690 --> 00:00:18,259
Musím ti říct něco divného.

8
00:00:19,838 --> 00:00:21,955
- Co to znamená?
- Zrádce.

9
00:00:22,960 --> 00:00:25,863
Myslím si, že má prsty
v Meganině vraždě.

10
00:00:27,836 --> 00:00:28,995
Jonahu.

11
00:00:30,570 --> 00:00:33,544
Jonahu, slyšel jsi můj vzkaz?

12
00:00:34,570 --> 00:00:37,401
Čekala jsem na tebe.

13
00:00:37,570 --> 00:00:39,569
Ale nikdy jsi nepřijel.

14
00:00:39,570 --> 00:00:41,570
Dostali mě.

15
00:00:42,703 --> 00:00:45,390
Dostali mě a teď půjdou po tobě.

16
00:00:47,570 --> 00:00:49,034
Všechno, co jsem řekla...

17
00:00:49,610 --> 00:00:52,570
Chci říct,
všechno, co jsem řekla, Jonahu.

18
00:00:54,570 --> 00:00:56,131
Kde jsi k čertu byl?

19
00:02:02,320 --> 00:02:05,319
- Haló.
- Pane Mulray, tady Arthur Bach.

20
00:02:05,320 --> 00:02:08,319
Omlouvám, ale je to naléhavé.

21
00:02:08,320 --> 00:02:10,319
Rádi bychom vás vyzvedli.

22
00:02:10,320 --> 00:02:13,320
Asi za hodinu.
Stihnete to?

23
00:02:14,320 --> 00:02:16,359
- Musí to být dnes?
- Bohužel ano.
........