1
00:00:10,962 --> 00:00:12,553
Dobré ráno.

2
00:00:12,554 --> 00:00:16,388
Dnes slavíme nové Los Angeles.

3
00:00:18,229 --> 00:00:21,015
Tato generace,
naše generace.

4
00:00:21,016 --> 00:00:23,882
Drželi jsme telefony v našich rukou
a mysleli jsme si,

5
00:00:23,882 --> 00:00:26,568
že pomocí sociálních sítí
způsobujeme změnu.

6
00:00:26,569 --> 00:00:30,264
Stali jsme se závislými,
dostat se vysoko nad stoupence.

7
00:00:30,265 --> 00:00:31,858
A všichni víme, co Jay říkaval,

8
00:00:31,858 --> 00:00:34,620
že máte dělat
se svými hashtagy a retweety.

9
00:00:35,680 --> 00:00:40,469
Ale vy jste byli ti,
kteří odložili telefony, šli do ulic

10
00:00:40,470 --> 00:00:43,786
a poznali své sousedy,
čistili pláže a parky.

11
00:00:43,787 --> 00:00:45,634
Vy jste krmili své
bratry a sestry,

12
00:00:45,634 --> 00:00:47,893
kteří neměli prostředky
na to se živit sami.

13
00:00:47,893 --> 00:00:50,831
Udělali jste LA krásnější.

14
00:00:50,832 --> 00:00:53,243
Udělali jste LA zářivější.

15
00:00:57,622 --> 00:01:00,659
Děkuji.
Děkuji vám.

16
00:01:01,059 --> 00:01:03,257
- Tak jak jsem si vedl?
- Dobře, pane.

17
00:01:03,258 --> 00:01:06,720
Pokud tato politická věc nevýjde,
máte kariéru v plánování událostí.

18
00:01:10,339 --> 00:01:13,376
- Co se děje?
- Pane, rychle do auta!

19
00:01:17,575 --> 00:01:18,975
Bomba!

20
00:01:31,392 --> 00:01:32,798
Druhé auto!

21
00:01:36,507 --> 00:01:37,907
Střelec!

22
00:01:45,189 --> 00:01:46,750
Newtone.
........