1
00:00:00,520 --> 00:00:03,319
"Přijali mě tady tak dobře."

2
00:00:04,960 --> 00:00:08,575
Musím přivést Lakshmi domů,
dát její popel do řeky.

3
00:00:08,600 --> 00:00:11,749
Devět zahraničních studentů
odeslaných do Indie zemřelo.

4
00:00:11,827 --> 00:00:14,172
Navštívilas Javeda
Nazeema v detenci.

5
00:00:14,240 --> 00:00:18,039
A Martin Reed je spojen s nadací
tvého otce, kterou řídí tvůj muž.

6
00:00:18,120 --> 00:00:19,937
Co ještě zjistím?

7
00:00:20,560 --> 00:00:22,559
To nemůžete. Mám papíry!

8
00:00:22,617 --> 00:00:24,599
Prosím, kam odvádíte mou ženu?

9
00:00:24,711 --> 00:00:27,976
Harry chce, abys věděl, že jsme
přišli na to, kde Ricky udeří.

10
00:00:28,016 --> 00:00:30,179
- Který kůň je jeho?
- Panda Panda.

11
00:00:30,249 --> 00:00:31,686
Co dál? Vyšplhat nahoru?

12
00:00:31,765 --> 00:00:33,843
Ne, mám kartu.
Brendan ji pro mě šlohl.

13
00:00:33,920 --> 00:00:35,240
Mám to.

14
00:00:36,480 --> 00:00:38,239
Vlezli sem a jsou tři!

15
00:00:39,241 --> 00:00:41,519
Dobře, koho jsi
v poslední době nasral?

16
00:00:42,721 --> 00:00:46,279
Měla pravdu. Lakshmi.
Je to, jako když hoří.

17
00:00:46,345 --> 00:00:47,695
Bude to dobré.

18
00:00:47,876 --> 00:00:49,447
Ne!

19
00:01:44,622 --> 00:01:47,966
- Jemně!
- Mělo se to udělat před třemi roky.

20
00:01:50,847 --> 00:01:54,167
Přikryjte ji. Proboha.

21
00:03:48,628 --> 00:03:52,139
Neříkej mi, žes byl na čaji
s někým neznámým a byl zastřelen.

22
00:03:52,182 --> 00:03:55,206
- Ano, žena! Poslyš, Barry...
- Kurva, to byl vtip.

........