1
00:00:47,600 --> 00:00:49,900
preložila janulka841

2
00:01:42,400 --> 00:01:44,830
Zomriem a pôjdem
do neba, ak ma pustíte

3
00:01:44,930 --> 00:01:46,640
na večierok
tety Josephine.

4
00:01:46,780 --> 00:01:49,590
Mrzí ma, že ťa sklamem,
ale už som povedala nie.

5
00:01:50,280 --> 00:01:53,100
Nechcem, aby si ochorela
od prílišného nadšenia.

6
00:01:53,280 --> 00:01:55,280
Nadšenie nie je
nebezpečné.

7
00:01:55,380 --> 00:01:57,650
Anna, prosím ťa,
už sme o tom hovorili.

8
00:01:57,820 --> 00:02:00,110
Dievčatá ako ty
na večierok nepatria.

9
00:02:00,210 --> 00:02:02,740
Si primladá, aby si sa
stýkala s dospelými.

10
00:02:04,840 --> 00:02:06,790
Ešte nikdy som
nebola na večierku.

11
00:02:06,890 --> 00:02:10,160
Na to budeš mať
v živote dosť času.

12
00:02:24,820 --> 00:02:26,820
Hlava?

13
00:02:27,550 --> 00:02:31,010
- Už dlhšie ťa nebolela.
- Anne nič nehovor.

14
00:02:31,600 --> 00:02:34,300
O chvíľu to prejde,
ako vždy.

15
00:02:47,542 --> 00:02:51,740
Mám dobrú pracovnú morálku
a rozhodol som sa, čím chcem byť.

16
00:02:53,048 --> 00:02:55,910
Chcem študovať medicínu.
Je to pre mňa to pravé.

17
00:02:56,010 --> 00:02:58,130
Fascinujúce.

18
00:02:58,680 --> 00:03:02,050
Dúfal som, že by ste mi
mohli po škole pomôcť,

19
00:03:02,200 --> 00:03:06,000
aby som dobehol,
čo som zameškal.

20
00:03:11,360 --> 00:03:14,236
Taktiež by to bola príležitosť
vyvrátiť reči o tom,

21
00:03:14,330 --> 00:03:16,446
že vás učenie
........