1
00:00:01,000 --> 00:00:06,000
<b>preklad mindhunter29</b>

2
00:01:54,730 --> 00:01:58,476
Ale nie, prečo som taký sfetený?

3
00:02:24,460 --> 00:02:27,342
Nie, nie, nie! Nie, nie!

4
00:02:46,810 --> 00:02:49,226
Čo to má byť, kurva?!

5
00:04:00,600 --> 00:04:02,666
No čo, teraz
potrebuje svojich priateľov?

6
00:04:02,667 --> 00:04:04,196
- Áno! Kurva, že potrebuje!
- Chce odo mňa,

7
00:04:04,197 --> 00:04:06,600
aby som ti poslala blbý zoznam
ľudí, s ktorými si môže vyjsť, Shane?

8
00:04:06,602 --> 00:04:07,800
- Možno.
- Som si istá, že neschvaľuje

9
00:04:07,801 --> 00:04:09,455
celý ten čas, čo tráviš s Mary.

10
00:04:09,490 --> 00:04:11,925
Takže tam sa dostávame?
Myslel som, že sme o tom hovorili.

11
00:04:11,926 --> 00:04:13,769
Takže chceme hovoriť o posranej Mary.

12
00:04:13,770 --> 00:04:16,700
Koľko posraných krát
chceš hovoriť o posranej Mary?

13
00:04:16,701 --> 00:04:18,316
Chcem hovoriť o Mary,
kým sa nedostaneme na koreň veci.

14
00:04:18,340 --> 00:04:20,780
Bola to kravina, veď to vieš!

15
00:04:25,300 --> 00:04:28,000
<i>SME NA CESTE.</i>

16
00:04:29,800 --> 00:04:32,100
<i>MIMOCHODOM, BOL TO ČURÁK.</i>

17
00:06:19,720 --> 00:06:22,060
Nazdar, Jay! Jason, nazdar.
Dostal si moju smsku, že?

18
00:06:22,061 --> 00:06:23,682
- Dostal si "Bol to čurák".
- Áno.

19
00:06:23,683 --> 00:06:26,050
- Dostal si to, že? Dobre, nastúp.
- Áno, dostal.

20
00:06:27,870 --> 00:06:31,150
- Ako sa máš, veľký Jay?
- Ahoj, pán Slade.

21
00:06:31,290 --> 00:06:33,990
- Ahoj, slečna Lisa.
- Ahoj.

22
00:06:34,121 --> 00:06:35,746
Ahoj, Summer.

........