1
00:00:01,175 --> 00:00:04,009
Vím, že jsem nebyla jediná.
Dělá to dál.

2
00:00:04,053 --> 00:00:08,215
- Já jsem to našla, napsala a redigovala.
- Vydávám předběžný zákaz. Skartujte to.

3
00:00:08,250 --> 00:00:09,279
Co je?

4
00:00:09,314 --> 00:00:12,367
SEXUÁLNÍ PREDÁTOR
Jak ses k tomu dostal v tu samou chvíli?

5
00:00:12,390 --> 00:00:13,576
Něco ve vzduchu?

6
00:00:13,620 --> 00:00:16,013
Můj spolubydlící dělá v <i>Postu.</i>
Ukradl mi to.

7
00:00:16,040 --> 00:00:20,376
- Premiér zůstává?
- A hned vedle dej slovo "pedofil".

8
00:00:20,420 --> 00:00:21,968
Půjdou na dračku.

9
00:00:22,012 --> 00:00:25,780
Mým jediným úkolem je postarat se,
aby noviny vycházely každý den,

10
00:00:25,806 --> 00:00:28,894
a poprvé, kam moje paměť sahá,
se to nestane.

11
00:00:38,490 --> 00:00:39,933
<i>HERALD</i> NEVYJDE

12
00:01:05,892 --> 00:01:07,519
Co bude teď?

13
00:01:09,073 --> 00:01:10,604
To je na Amině.

14
00:01:10,630 --> 00:01:13,982
Ale nechceme být bez novin i zítra,
takže do práce.

15
00:01:14,008 --> 00:01:15,064
Na čem děláš?

16
00:01:15,082 --> 00:01:17,809
- Leona chtěla s něčím pomoct.
- S čím?

17
00:01:17,844 --> 00:01:19,704
- Nevím.
- Vy dva něco kujete?

18
00:01:19,730 --> 00:01:21,842
Netuším.
Říkala, že to sama nezvládne.

19
00:01:21,868 --> 00:01:23,733
Tos to moc neupřesnil.

20
00:01:23,768 --> 00:01:25,933
Řeknu jí, že to počká.
Zůstanu a pomůžu ti.

21
00:01:25,968 --> 00:01:28,616
Ne, ne, ne, projevila iniciativu.
Měl bys to udělat.

22
00:01:29,101 --> 00:01:31,169
- Ale West...
........