1
00:00:12,711 --> 00:00:15,466
<i>Zasloužíme si žít v míru.</i>

2
00:00:15,600 --> 00:00:19,044
<i>Negan a jeho Spasitelé
se nám to snažili vzít.</i>

3
00:00:19,222 --> 00:00:24,333
<i>Lidé z Alexandrie, Hilltopu,
Království a Přímořska spolupracovali,</i>

4
00:00:24,400 --> 00:00:27,000
<i>aby bojovali za lepší budoucnost.</i>

5
00:00:27,155 --> 00:00:30,311
<i>- Vyhráli jsme.</i>
- Není konec, dokud nebude mrtvý!

6
00:00:30,377 --> 00:00:32,977
<i>Neobešlo se to bez bolestivých ztrát.</i>

7
00:00:33,066 --> 00:00:35,222
<i>Dnes se z toho snažíme dostat.</i>

8
00:00:35,333 --> 00:00:37,333
<i>Snažíme se odpouštět.</i>

9
00:00:37,444 --> 00:00:41,955
<i>Nyní s naší prací přichází nový svět.</i>

10
00:00:56,511 --> 00:00:59,066
VÍTEJTE V ALEXANDRII

11
00:01:13,644 --> 00:01:17,022
- Tady mi to steklo.
- Teklo to? To nevadí.

12
00:01:17,044 --> 00:01:21,266
- Nakreslím tady srdíčko.
- Dobře. Jen do toho.

13
00:01:21,480 --> 00:01:26,155
- Ta barva ze srdíčka mi kape.
To neva. - Máš tam toho už hodně.

14
00:01:28,733 --> 00:01:32,333
- Kape to i na tebe.
- Řekneš mi, cos to namalovala?

15
00:01:32,422 --> 00:01:37,600
To je náš dům. A to je tetička
Maggie, král a všichni naši kamarádi.

16
00:01:39,244 --> 00:01:41,333
A co je to za bručouna?

17
00:01:43,266 --> 00:01:47,688
- Vždyť se tak pořád tváříš.
- Ty ze mě děláš bručouna?

18
00:01:48,288 --> 00:01:50,244
Taky se umí usmívat.

19
00:01:50,311 --> 00:01:53,666
A tady mu nakreslím velké bříško.

20
00:01:58,955 --> 00:02:00,911
To je tatínkovo velké bříško?

21
00:02:11,044 --> 00:02:12,822
Podívej.

22
00:02:34,822 --> 00:02:38,155
Kšá. Odleť pryč.

23
00:02:41,200 --> 00:02:43,355
ETANOL
........