1
00:00:00,158 --> 00:00:01,982
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,013 --> 00:00:05,054
- Máš rakovinu, tati.
- Jmenuji Andreu poručíkem.

3
00:00:05,095 --> 00:00:07,013
Vy dva se budete
ucházet o místo kapitána.

4
00:00:07,044 --> 00:00:09,734
- Nemůžeš nabourat auto!
- A ty blokovat přístup k hydrantu!

5
00:00:09,773 --> 00:00:12,439
- Takhle mluví s poldama?
- Když s nima byla na maturiťáku.

6
00:00:12,460 --> 00:00:16,052
- Zastavil jsem se popřát hodně štěstí.
- Jak šlechetné. - Vyspala ses s Ryanem?

7
00:00:16,084 --> 00:00:18,407
Jestli to máme zkusit,
musíme na to jít pomalu.

8
00:00:18,446 --> 00:00:21,967
Mluvil jsem s Ripleym. Nepodpořil jsem
tebe ani Jacka na pozici kapitána.

9
00:00:22,011 --> 00:00:25,121
Náčelník Ripley se usadil
tři patra pod ohněm.

10
00:00:25,168 --> 00:00:28,832
Tady Gibson. Na 26. patře
jsme našli spoustu hořlavin.

11
00:00:28,897 --> 00:00:31,105
Mayday. Zraněný hasič.
Potřebuju pomoc.

12
00:00:31,168 --> 00:00:34,521
Jsem Molly. Mám na starost
evakuaci naší kanceláře.

13
00:00:34,576 --> 00:00:38,856
Jsi chirurg. Zachraň život, který jde
zachránit. Oba víme, že ten můj to není.

14
00:00:38,923 --> 00:00:41,693
Špatně se mi dýchá.
Možná by mě měl vidět doktor.

15
00:00:41,754 --> 00:00:43,620
- Ale Andy...
<i>- Nemusí o tom vědět.</i>

16
00:00:43,664 --> 00:00:46,773
- Musím běžet. - Andy.
- Jo? - Ty buď taky opatrná.

17
00:00:46,843 --> 00:00:49,484
Pruitte? Musíme ho hned
dostat do nemocnice.

18
00:00:49,546 --> 00:00:51,916
Za několik minut to tady celé vybuchne.

19
00:00:51,971 --> 00:00:53,834
Nezavřeli jsme všechny dveře.

20
00:00:53,966 --> 00:00:56,185
Ne! Jacku, co to děláš?
Jacku!

21
00:00:56,248 --> 00:00:59,701
- Vypadni z toho patra.
........