1
00:00:04,620 --> 00:00:06,640
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:07,740 --> 00:00:08,670
Co to je?

3
00:00:08,670 --> 00:00:09,950
To je krabice na suchý chleba.

4
00:00:09,950 --> 00:00:11,003
Musíš přece krmit racky.

5
00:00:11,830 --> 00:00:13,023
Racky musíš krmit, Harry.

6
00:00:13,030 --> 00:00:13,950
Je to velmi důležité.

7
00:00:13,950 --> 00:00:14,970
Dobře.
Slibuji.

8
00:00:15,070 --> 00:00:17,070
Budu krmit racky každý den.

9
00:00:18,670 --> 00:00:19,913
Řekni mi něco hezkého.

10
00:00:20,121 --> 00:00:22,500
Řekni mi,
že jsem tvoje milovaná Nola.

11
00:00:23,000 --> 00:00:24,540
Nemohu.

12
00:00:24,640 --> 00:00:26,300
Tohle nemůžeme.

13
00:00:27,000 --> 00:00:28,684
Musel jsem ji dostat z hlavy.

14
00:00:28,880 --> 00:00:30,870
Proto jsem se následující víkend

15
00:00:30,970 --> 00:00:32,050
<i>pokusil blížit s Jenny.</i>

16
00:00:32,050 --> 00:00:33,350
Líbíš se mu.

17
00:00:34,050 --> 00:00:35,563
Bože, přestaň mě špehovat, matko.

18
00:00:35,570 --> 00:00:36,670
Jen je milý.

19
00:00:36,770 --> 00:00:38,232
Myslím, že budeš v jeho knize.

20
00:00:39,370 --> 00:00:41,367
Mohli bychom si udělat
piknik na pláži

21
00:00:41,700 --> 00:00:43,478
a pak si v klidu popovídat?

22
00:00:43,588 --> 00:00:44,599
Musím do Bar Harbor.

23
00:00:44,600 --> 00:00:47,743
Můj vydavatel přijel do Camdenu
na oslavy 4.července.

24
00:00:47,840 --> 00:00:50,785
Jenny!
Pan Quebert je tady.
........