1
00:00:02,690 --> 00:00:06,913
Pro většinu žáků představoval
víkend dva dny zábavy, svobody

2
00:00:06,934 --> 00:00:11,980
a v případě mého bratra i šanci
ignorovat hygienické návyky.

3
00:00:15,098 --> 00:00:16,328
Tak dělej, dělej!

4
00:00:16,349 --> 00:00:21,375
Pro mě to však byla
nevítaná přestávka ve vzdělávání.

5
00:00:24,660 --> 00:00:26,714
Díkybohu!

6
00:00:26,735 --> 00:00:28,841
Toto ale nebyl obyčejný víkend.

7
00:00:28,883 --> 00:00:33,022
Protože o tomto víkendu
jsem mohl rodičům udělat daně.

8
00:00:33,877 --> 00:00:35,983
Zdravíčko, přiznáníčko.

9
00:00:49,528 --> 00:00:51,666
MALÝ SHELDON II.
4. díl

10
00:00:58,068 --> 00:01:02,103
"Neúčastníte-li se důchodového
programu, ale manžel(ka) ano,

11
00:01:02,124 --> 00:01:05,158
vyplňte tabulku na str. 14."

12
00:01:05,211 --> 00:01:06,431
Zkuste mě zastavit.

13
00:01:07,463 --> 00:01:09,496
Mami,
procházel jsem naše výdaje

14
00:01:09,517 --> 00:01:13,542
a za potraviny jsme dali
o 12 % víc než minulý kvartál.

15
00:01:13,563 --> 00:01:14,689
Víme proč?

16
00:01:14,741 --> 00:01:17,765
Na konci stolu je někdo,
kdo tu jí zadarmo.

17
00:01:17,786 --> 00:01:21,049
Na druhém konci stolu je někdo,
kdo tu jí za tři.

18
00:01:22,978 --> 00:01:26,190
Nakupovala jsem na potravinovou
sbírku. Tím to bude.

19
00:01:26,211 --> 00:01:28,265
To budu moct odepsat,

20
00:01:28,286 --> 00:01:31,320
včetně benzinu
za cestu do obchodu

21
00:01:31,341 --> 00:01:32,467
a potom do kostela.

22
00:01:32,488 --> 00:01:35,616
Se vším tím ježděním by se dalo
auto počítat jako kancelář.
........