1
00:01:16,500 --> 00:01:18,156
Haló?

2
00:01:21,779 --> 00:01:23,483
Haló?

3
00:01:24,454 --> 00:01:26,758
Dámy a páni!

4
00:01:26,789 --> 00:01:31,058
Chlapci a dievčatá!
Lietajúci Graysonovci!

5
00:02:55,960 --> 00:02:57,422
Rachel!

6
00:02:57,453 --> 00:02:59,554
- Zase ten cirkus!
- Ten chlapec ...

7
00:02:59,585 --> 00:03:01,838
Nadýchni sa, zlatko.
Len sa upokoj.

8
00:03:01,869 --> 00:03:03,738
Videl, ako spadli jeho rodičia.

9
00:03:03,769 --> 00:03:07,617
Bože. Bolo to ... bolo to
také desivé, cítila som to ...

10
00:03:07,648 --> 00:03:09,625
Bol to iba sen.

11
00:03:09,656 --> 00:03:13,258
Dobre. Len ... len dýchaj,
ako sme si to nacvičili, dobre?

12
00:03:19,468 --> 00:03:22,507
Všetko je v poriadku.
Všetko bude v poriadku.

13
00:03:23,218 --> 00:03:24,812
Dobre?

14
00:03:25,727 --> 00:03:29,320
Zlatko, potrebuješ si trochu
viac oddýchnuť. Poď.

15
00:03:34,895 --> 00:03:38,070
Všetko bude v poriadku.

16
00:03:51,398 --> 00:03:53,236
Mami?

17
00:03:53,796 --> 00:03:55,298
Áno.

18
00:03:55,329 --> 00:03:56,673
Nechaj dvere zamknuté.

19
00:04:38,767 --> 00:04:40,472
<i>S prichádzajúcou tlakovou nížou</i>

20
00:04:40,502 --> 00:04:41,963
<i>príde pokles teplôt.</i>

21
00:04:41,993 --> 00:04:46,181
<i>Čo znamená, že tento dážď sa
zmení na dážď so snehom, dokonca aj sneh.</i>

22
00:05:36,032 --> 00:05:38,033
Detektív Grayson.
Amy Rohrbachová.

23
00:05:38,064 --> 00:05:39,961
Prevelili ma z Oaklandu.
........