1
00:00:07,050 --> 00:00:10,860
Keď dostala ponuku na sobáš moja
staršia sestra Susan, povedal jej:

2
00:00:11,140 --> 00:00:14,389
Otec mi dal
vlastnú farmu.

3
00:00:14,570 --> 00:00:18,380
Čo hovoríš, miláčik,
dáme sa na jeseň dokopy?

4
00:00:18,740 --> 00:00:20,940
Počuli ste už
niečo také?

5
00:00:21,380 --> 00:00:24,524
- To je celé?
- Anna, oslovil ju miláčik.

6
00:00:24,620 --> 00:00:27,778
To je romantické, ako keď
pán Phillips číta naše mená.

7
00:00:28,440 --> 00:00:31,620
A podľa Jane si je Prissy istá,
že sa to stane čoskoro.

8
00:00:34,076 --> 00:00:36,150
Prissy, tají sa mi
z teba dych!

9
00:00:36,360 --> 00:00:39,360
Vydaj sa za mňa, lebo inak
ma zadusí láska k tebe!

10
00:00:39,490 --> 00:00:43,252
Môj brat mi zaručí miesto
na burze v Toronte.

11
00:00:43,350 --> 00:00:44,920
Keď sa presťahujeme,

12
00:00:45,050 --> 00:00:48,280
sľúbil, že nás predstaví
najvýznamnejším osobám v meste.

13
00:00:48,400 --> 00:00:50,700
Vezmeš si ma,
najdrahšia Ruby?

14
00:00:52,250 --> 00:00:54,350
Nie. Plánujem

15
00:00:54,490 --> 00:00:57,057
mať niekoľkých ctiteľov
a žiadostí o ruku,

16
00:00:57,240 --> 00:01:00,500
aby som dohnala Gilberta k činu.
Až potom mu poviem áno.

17
00:01:00,930 --> 00:01:02,930
Si na rade, Anna.

18
00:01:08,220 --> 00:01:10,990
Tebe... postavím zámok

19
00:01:11,360 --> 00:01:16,380
z tehál vypálených v mojom srdci
v ohni mojej nekonečnej lásky.

20
00:01:17,480 --> 00:01:20,622
Prijmeš tento prekrásny
diamantový prsteň?

21
00:01:21,060 --> 00:01:24,700
Môj život bude úplný,
len ak mi povieš áno.
........