1
00:00:00,217 --> 00:00:01,351
<i>V předchozích dílech..</i>

2
00:00:01,387 --> 00:00:04,752
náš nový hlavní soudce
nejvyššího soudu, Ray Brooks.

3
00:00:04,777 --> 00:00:06,730
Má Brooks všechny hlasy, co potřebuje?

4
00:00:06,755 --> 00:00:09,641
Pokud tomu zabráníme,
zabráníme i jmenování.

5
00:00:09,677 --> 00:00:12,481
Mluvíte tu o vydírání
kandidáta pro Nejvyšší soud.

6
00:00:12,517 --> 00:00:14,728
Jed se do Samova oběhu nedostal,

7
00:00:14,764 --> 00:00:16,236
<i>ale jeho stav se zhoršil..</i>

8
00:00:16,261 --> 00:00:19,125
- Stále chceš pomoct se smuteční řečí?
- Postaráš se o to?

9
00:00:19,150 --> 00:00:21,310
Vyrovnávám se s tím po svém.

10
00:00:21,346 --> 00:00:23,844
Nedokončíš ani nic
tady, pro svou rodinu.

11
00:00:23,869 --> 00:00:26,251
Nedokážeš ani koupit barvu
na pokoj své dceři.

12
00:00:26,287 --> 00:00:28,141
Možná je čas na změnu.

13
00:00:33,166 --> 00:00:35,801
- Bob Lee mi poslal tohle.
- Pěkná hromada semtexu.

14
00:00:35,837 --> 00:00:38,204
- Zjevně něco plánují.
- Ježisi, Bobe Lee.

15
00:00:38,229 --> 00:00:40,329
Únikové cesty se mění
a šifrují každý den.

16
00:00:40,354 --> 00:00:43,547
- Ale tahle věc je dešifruje.
- Takže obsahuje únikové cesty.

17
00:00:43,572 --> 00:00:45,218
<i>Pro důležité osoby v D.C.</i>

18
00:00:45,254 --> 00:00:47,971
<i>Mluvil jsem s Russoem.
Pokud doneseš tu kartu,</i>

19
00:00:47,996 --> 00:00:49,613
<i>nebudeš dále na seznamu.</i>

20
00:00:50,095 --> 00:00:52,230
<i>Dokonce tě vezme zpět do programu.</i>

21
00:00:54,202 --> 00:00:56,904
- <i>Kam to jdeme?</i>
- <i>Chtěla jsi vidět Russoa.</i>

22
00:00:56,932 --> 00:00:58,315
Vezmu tě k němu.

........