1
00:00:37,937 --> 00:00:39,313
Pět, šest, sedm, osm.

2
00:00:39,314 --> 00:00:41,748
Raz, dva, tři, čtyři,
pět, šest, sedm...

3
00:00:51,959 --> 00:00:53,810
Co se peče, holky?

4
00:00:54,228 --> 00:00:57,964
- Ty, Flo!
- Jestli já to nevím.

5
00:00:59,235 --> 00:01:02,169
- Znáš ho?
- Zrovna jsme se seznámili.

6
00:01:03,004 --> 00:01:06,039
Raz, dva, tři, čtyři,
pět, šest, sedm, osm.

7
00:01:06,942 --> 00:01:09,077
Vypadáš dobře, číslo 18!

8
00:01:09,278 --> 00:01:12,113
Howarde, můžeme se,
prosím, držet v rytmu?

9
00:01:12,114 --> 00:01:13,948
Mary, říkal jsem tvé matce...

10
00:01:13,949 --> 00:01:16,717
Řekl jsem: Paní Shawová,
jsem pecka s něčím navíc,

11
00:01:16,718 --> 00:01:20,588
ale když přijde na tanec,
jsem jen velká a zpocená gorila.

12
00:01:20,589 --> 00:01:22,290
Howarde, pocení stranou,

13
00:01:22,391 --> 00:01:25,160
jsem si jistá, že nám
porota dá jedničku za snahu.

14
00:01:25,161 --> 00:01:27,494
Jedničku? Vážně myslíš, Mary?

15
00:01:27,896 --> 00:01:30,798
Ne, myslím spíš 2.
Nebo 2 mínus.

16
00:01:30,799 --> 00:01:33,333
Howarde, ráda bych 3 plus.

17
00:01:42,296 --> 00:01:43,650
Uvolni ty ruce, Audrey.

18
00:01:43,680 --> 00:01:45,731
Ale tohle je volný tanec!
Má to být zábava.

19
00:01:45,761 --> 00:01:48,488
Já se bavím. Ty ne?

20
00:01:52,727 --> 00:01:56,863
Tady ten nejlepší moderátor
Jonny Cork, pan Bublinka,

21
00:01:56,864 --> 00:01:59,032
a připomínám vám,
že pokud chcete vyhrát

22
00:01:59,033 --> 00:02:02,369
hlavní cenu 250 doláčů,

........